Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
A dream deferred: continuities in African American autobiographies
Bosničová, Nina ; Ulmanová, Hana (vedoucí práce) ; Procházka, Martin (oponent) ; Jařab, Josef (oponent)
Ako ukazuje veľké množstvo literárnovedných publikácií z nedávnej doby, žáner autobiografie je plodným poľom pre literárny výskum a analýzu. Sčasti toto vychádza z pomerne neurčitej nátury a nejednoznačne definovaných hraníc tohto žánru. Tvrdí sa totiž, že veľa autobiografií spája prvky faktu a fikcie a stojí na pomedzí literárnych diel a kultúrnych, či historiografických, dokumentov. Ďalšou dôležitou charakteristikou žánru je, že tým, že sú z veľkej časti chápané ako odraz skutočného života a autentických skúseností, a nie imaginácie, autobiografie sú obzvlášť úspešné v snahe presvedčiť čitateľov, aby autorovi/rozprávačovi uverili, prijali jeho uhol pohľadu na vec a jeho vnímanie okolitého sveta. Táto vlastnosť im, okrem iného, dává silný potenciál, aby slúžili ako zbrane v rôzných typoch politických bojov a kampaní. V prípade afroamerickej autobiografie toto platí dvojnásobne. Od jej prvého reprezentanta - slave narrative (autobiografického príbehu otroka) - má afroamerická autobiografia ústredné postavenie v literárnej tradícii Afroameričanov a ich snahe prežiť a zlepšiť svoje rasizmom, sexizmom a triednou hierarchizáciou znevýhodnené postavenie v americkej spoločnosti. Vedomí si spoločenského vplyvu a dopadu tlačeného slova, mnohí afroamerickí spisovatelia využili akt publikácie svojich životných...

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.