Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Role of Early Intervention on Skill Formation
Borga, Liyousew Gebremedhin ; Gaule, Patrick (vedoucí práce) ; Basu, Karna (oponent) ; Biroli, Pietro (oponent)
První kapitola je věnována zkoumání množství času, který děti stráví při různých aktivitách, a dopadu na utváření kognitivních a nekognitivních schopností. K danému účelu byla využita data z longitudinálního šetření, zahrnujícího Etiopii, Indii a Vietnam. Vytvořením modelu produkční funkce utváření schopností dětí, kde strávený čas při různých aktivitách představuje vstupní proměnnou, bylo zjištěno, že děti zapojené do pracovních činností (placené i neplacené) vykazují zhoršení kognitivních i nekognitivních schopností. Výsledky naznačují nepřímý vedlejší vliv dětské práce na rozvoj schopností v důsledku snížení počtu hodin věnovaných studiu. V druhé kapitole byl na základě longitudinálního šetření z Etiopie prozkoumán vliv omezených zdrojů rodičů na rozdíly mezi dětmi. Z důvodu možné endogenity spojené s měřením nadání je vytvořena míra lidského kapitálu při narození, která by měla být očištěna od vlivu prenatálních investic. Ve snaze snížit zkreslení odhadu v důsledku nepozorovaných specifických odlišností jednotlivých rodin byl využit fixed-effect model. Bylo zjištěno, že rodiče prohlubují nerovnost vzdělání, jelikož děti bez dědičných nemocí jsou častěji přijímány k předškolní docházce, zapsány k základnímu vzdělání a vykazují vyšší výdaje na vzdělání. V kontrastu s výdaji na vzdělaní jsou výdaje na...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.