National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
The Influence of Web Page on Business Success
Boltižiar, Víťazoslav ; Chalupský, Vladimír (referee) ; Dydowicz, Petr (advisor)
This Bachelor Thesis analyses function and role of the Web presentation in the business life of the company. The beginning deals with description of the theoretical knowledge, further it characterizes web presentation, situation on the online market and the last part, my own solution, is dedicated to the web solution of the Imafex Computer’s ltd company.
Business Plan with European Union Structural Funds Support
Boltižiar, Víťazoslav ; Duda, Miroslav (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Diplomová práce se zabývá problematikou realizace podnikatelského plánu za podpory strukturálních fondů Evropské Unie. V první části se zabývá shrnutím teoretických východisek pro práci. V druhé části poté samotným vytvořením podnikatelského plánu. Tato část obsahuje podnikatelský záměr, analýzu konkurence a trhu, potenciálních zákazníků, studii proveditelnosti a možnosti podpory ze strany EU. Výstupem práce je ucelený projekt.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.