National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
The numerical analysis of interactions between twins and precipitates in magnesium alloys
Bogdan, Miloš ; Gröger, Roman (referee) ; Šiška, Filip (advisor)
Hlavním cílem této práce je analýza napěťových polí, indukovaných dvojčatěním ovlivněných přítomností precipitátu před čelem dvojčete. Zvolený případ popisuje tahové dvojče {1012} 101 1 s lamelarními precipitáty v hořčíkové slitině AZ31. Systém je modelován metodou konečnýh prvků jako 2D elastická eliptická inkluze, se dvěmi elastickými precipitáty tyčovitého tvaru, nacházející se před čelem elipsy obklopené plastickou matricí modelovanou pomocí krystalové plasticity. Analýza dvojčat a precipitátů s různou tlouštkou ukazje inhibující účinek precipitátů na růst tloušťky dvojčat. Velikost tohoto účinku se mění s tloušťkou dvojčete v důsledku komplexní interakce mezi dvojčetem precipitátem a indukovanou plastickou zónou.
Determination of principal material directions in tissues of aortic wall
Bogdan, Miloš ; Fedorova, Svitlana (referee) ; Burša, Jiří (advisor)
Main goal of this thesis is to find a way how to determine principal material directions in the tissues of aortic wall at large strains. A method is designed for this purpose on the basis of same principles as the method of detemination of principal strains and their directions using rosette gauges. These principles are consequences of tensor properties. In this work the method is applied for a stiffness tensor instead of strain tensor. An algorithm that calculates with this new method is also made and the required experiments are realised on three samples of porcine aorta. Principal material directions and deviations of the values are calculated for both small and large strains.

See also: similar author names
1 Bogdan, Marek
1 Bogdan, Michal
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.