Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Effects of urbanization on the landscape of a Modern City in Ghana: A case study of sunyani
Boateng, K. A. ; Mensah, Caleb ; Agyei, Thomas ; Švik, Marian
Changes in land use through urbanization and agriculture are the key anthropogenic effects of climate change. Thus, the preservation of natural environment of urban areas is essential for conserving water and soil, while still adjusting the microclimatic variables (temperature, precipitation, relative humidity, etc.) and stabilizing the natural ecological system from destruction. It has been observed that most parts of city's green vegetation have been lost due to housing developments and commercial activities. This study was carried out to assess the effect of the change in land use on a modern city like Sunyani, by observing the significant changes in vegetation cover from LANDSAT TM imagery over a 31-year period (1986 – 2017). From the study, there was significant decline of vegetation cover from 1986 to 1999, and no significant change from 1999 to 2017. There were also significant changes in the built-up areas from 1986 to 1999 and no significant change from 1999 to 2017. Adoption of sustainable and environmentally friendly technologies that maintain open green vegetation is recommended for future city planning.
Effects of urbanization on the landscape of a Modern City in Ghana: A case study of sunyani
Boateng, K. A. ; Mensah, Caleb ; Agyei, Thomas ; Švik, Marian
According to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, changes in land use through urbanization and agriculture are the key anthropogenic effects of climate change. Thus, the preservation of natural environment of urban areas is essential for conserving water and soil, while still adjusting the microclimatic variables (temperature, precipitation, relative humidity, etc.) and stabilizing the natural ecological system from destruction. It has been observed that most parts of city's green vegetation have been lost due to housing developments and commercial activities. This study was carried out to assess the effect of the change in land use on a modern city like Sunyani, by observing the significant changes in vegetation cover from LANDSAT TM imagery over a 31-year period (1986-2017). From the study, there was significant decline of vegetation cover from 1986 to 1999, and no significant change from 1999 to 2017. There were also significant changes in the built-up areas from 1986 to 1999 and no significant change from 1999 to 2017. Adoption of sustainable and environmentally friendly technologies that maintain open green vegetation is recommended for future city planning.
The impact of mining to the socio-economic development of Ghana: The case of Anglogold Ashanti Ghana
Boateng, Kofi Ampadu
Hornictví má bohatou historii, jedná-li se o lidskou existenci. Těžebnictví přispívá ekonomickému růstu a může být zdrojem zaměstnanosti por mnohé občany. Hornictví bylo zdrojem výnosů pro rozvojové země vybavené minerály a nerostnými zdroji. Tyto výnosy mají podobu daní, vládních dluhopisů, honorářů, oddanosti v rámci sociální odpovědnosti a devizových výdělků jako výsledek exportu minerálů-Když je s těmito výnosy dobře nakládáno, ekononiky mohou být transformovány. Díky nesmírným výhodám, které těžebnictví má vůči ekonomice a společnosti, je zde exploatace z ovlivňování prostředí na jeho degradaci. Znečištění spojené s hornictvím, které není řádně provozováno může mít důsledky až v epidemii. Nejvíce ohroženy jsou komunity, v jejichž prostředí je realizace hornictví dominantní. Účelem této práce je posoudit socio-ekonomické implikace hornictví v Ghaně, ve vztahu k AGA a municialitě Obuasi. Data jsou převážně primární či sekundární. Zdrojem sekundárních dat jsou početné vládní instituce a AGA. Byl vypracován a zanalyzován krátký dotazník. Výsledky dotazníkového šetření umožnily snadnou interpretaci výzkum. Dostupnost relevantních dat byla překážkou jež byla příčinou prodlev v psaní této práce. V Ghaně jsou velké zásoby minerálů díky tomu byl po staletí centrem těžebnictví. Zlato je v současnosti nejdůležitější ze všech těžených minerálů, tvořícího více než 90% zisku těženího sektoru, přeičemž těžební průmysl se podílí 47% na celkovém exportu (resumé zprávy Ghana EITI) a až 40% na celkových výnosech v některých těžebních oblastech. Vyvození závěrů z výzkumu a výše uvedených tvrzení naznačuje, že ekononomika Ghany nemuže prosperovat bez výnosů z těžebního průmyslu. Proto je zde potřeba investovat do výzkumu a vývoje za účelem najít alternativy, jelikož těžba je neobnovitelným zdrojem. Bylo rovněž zaznamenáno že Obuasi nemuže vydržet test udržitelnosti během zavření AGA: Proto hovoříme o potřebě prozkoumat alternativní možnosit obživy kromě těžby.

Viz též: podobná jména autorů
2 Boateng, K. A.
1 Boateng, Kofi Ampadu
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.