Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Czech and Slovak laskonka 'a kind of sweet dessert'
Boček, Vít
In the paper, Czech laskonka ‘a kind of sweet dessert’ is explained as a result of the shortening of the word laskomin(k)a ‘appetite, desire‘, ‘delicacy, dainty’, which goes back to Common Slavonic *oskomina, probably an Early Romance loanword.
Etymological research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno
Janyšková, Ilona ; Karlíková, Helena ; Boček, Vít
The contributions included in this book were presented at the international scientific conference Etymological Symposium Brno 2017, with the subtitle Etymological Research into Czech. It was organized by the Department of Etymology of the Institute of the Czech Language of AS CR in Brno as a part of the project of the Czech Science Foundation Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language: Summing up a Generational Project.
A note on prehistoric language contact or What Slavic studies can learn from Uralic studies
Boček, Vít
In the paper, the author summarizes a recent theory on the role of language contact in the formation of the Uralic protolanguage. Then he shows how the knowledge of the course of events in Uralic studies could be useful for Slavic studies in considering the analoguous topic.
On borrowability of interjections
Boček, Vít
The paper discusses the characteristics and factors that play a role in the borrowing of interjections.
On the etymology of Common Slavonic *žid7
Boček, Vít
In the paper, Common Slavonic word for the meaning "Jew" is etymologized as a loanword of Romance origin.
K substituci románských geminát v praslovanštině
Boček, Vít
V článku se diskutuje otázka, jak byly substituovány geminované hlásky v raných románských výpůjčkách v praslovanštině.
Typologie Josepha H. Greenberga a pražské školy aneb možnosti, které čekají
Boček, Vít
Článek se zabývá vztahem mezi typologií pražské školy a greenbergiánskou typologií. Diskutovány jsou různé podobnosti a rozdíly obou teorií.
Chorvatsko-románské jazykové vztahy
Boček, Vít
Článek se zabývá vztahem mezi chorvatštinou a románskými jazyky z perspektivy kontaktové lingvistiky.
Hláskové substituce v nejstarších romanismech ve slovanských jazycích
Boček, Vít
Článek pojednává o hláskových substitucích v nejstarších romanismech ve slovanských jazycích.

Viz též: podobná jména autorů
2 Boček, Václav
2 Boček, Vítězslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.