National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Teorie a praxe české etymologické lexikografie
Vykypěl, Bohumil ; Boček, Vít
Sborník ke kulatému stolu Teorie a praxe české etymologické lexikografie (K nedožitým devadesátinám Evy Havlové a 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského). Příspěvky jsou věnovány různým aspektům české etymologické lexikografie, zasazeným zejména do obecného a komparativního kontextu.
Czech and Slovak laskonka 'a kind of sweet dessert'
Boček, Vít
In the paper, Czech laskonka ‘a kind of sweet dessert’ is explained as a result of the shortening of the word laskomin(k)a ‘appetite, desire‘, ‘delicacy, dainty’, which goes back to Common Slavonic *oskomina, probably an Early Romance loanword.
Etymological research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno
Janyšková, Ilona ; Karlíková, Helena ; Boček, Vít
The contributions included in this book were presented at the international scientific conference Etymological Symposium Brno 2017, with the subtitle Etymological Research into Czech. It was organized by the Department of Etymology of the Institute of the Czech Language of AS CR in Brno as a part of the project of the Czech Science Foundation Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language: Summing up a Generational Project.
A note on prehistoric language contact or What Slavic studies can learn from Uralic studies
Boček, Vít
In the paper, the author summarizes a recent theory on the role of language contact in the formation of the Uralic protolanguage. Then he shows how the knowledge of the course of events in Uralic studies could be useful for Slavic studies in considering the analoguous topic.
On borrowability of interjections
Boček, Vít
The paper discusses the characteristics and factors that play a role in the borrowing of interjections.
On the etymology of Common Slavonic *žid7
Boček, Vít
In the paper, Common Slavonic word for the meaning "Jew" is etymologized as a loanword of Romance origin.
On the substitution of Romance geminates in Common Slavic
Boček, Vít
The paper discusses how geminates in Early Romance loanwords were treated in Common Slavic.
Greenbergian and Prague School typology or the chances lying ahead
Boček, Vít
The paper deals with the relationship between the Prague School typology and Greenbergian typology. Various similarities and differences of the theories are discussed.
The Croatian-Romance language relationships
Boček, Vít
The paper deals with the relationship of Croatian language with Romance languages from the point of view of contact linguistics.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 Boček, Václav
2 Boček, Vítězslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.