National Repository of Grey Literature 189 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Prediction of Selected Parameters of Rotational Kinematics Pairs of Machine Tools
Marek, Tomáš ; Šooš, Ĺubomír (referee) ; Kolář, Petr (referee) ; Blecha, Petr (advisor)
The dissertation thesis is used as a methodology for prediction of selected parameters of rotational kinematic pairs of machine tools. The motivation for its writing has been continually increasing requirements for parameters (performance, accuracy, static and dynamic stiffness) of machine tools. The methodology takes into account the availability of suitable measuring devices and description of the design of rotary kinematic pairs. It will be useable for predicting the behavior of rotational kinematic pairs, even at the design stage by applying results to the machine design. The work is processed so that first is used a system approach to suggest methodology for prediction of the behavior of rotary kinematic pair in CNC machine tools, planning measurement strategy and verifying the results, including applications for specific kinematic chain of the selected machine. Based on this system approach and the resulting methodology, the measurement of the rotary kinematic pair was performed. The results of the system approach and measurement are generalized in the form of recommendations for designers of machining centers, allowing to increase the accuracy of the rotational kinematic pair.
Untersuchung von Strukturen und Beschichtungen für tribologisch optimierte Umformwerkzeugoberflächen für die Aluminiumfeinblechbearbeitung
Kořenek, Jakub ; Hänel, Thomas (referee) ; Blecha, Petr (advisor)
V rámci bakalářské práce je provedena rešerše ke stavu techniky z pohledu tribologie, tváření hliníku, povlakování, strukturování a v závěru rozdělení tribologických zkoušek a metod jejich hodnocení. V praktické části jsou vyhodnoceny už dříve provedené pokusy na oscilačním tribometru. Následně byly provedeny pokusy tažení pásu s ohybem a bez ohybu s různými parametry pro jednotlivé zkoušky. Testovány byly různé laserové struktury (křížové, liniové, bodové) s variací jejich hloubky a pokrytí vzorků. V závěru práce jsou výsledky pokusů zhodnoceny z pohledu opotřebení, koeficientu tření a stability tribologického systému v průběhu pokusu. Z výsledků vychází doporučení pro následující pokusy a možné oblasti aplikace jednotlivých struktur.
Experimentelle und simulationsbasierte Ermittlung des Wärmeübergangseinflusses im Stahlbeton von Maschinenbetten
Leischner, Jakub ; Hänel, Thomas (referee) ; Blecha, Petr (advisor)
Bakalářská práce se zabývá experimentálním a simulačním zkoumání chování přenosu tepla na rozhraní armování a betonu na zmenšeném válcovém modelu. Měřené vzorky byly rozděleny po párech (dle druhu betonu - Hydropol "Medium" a Hydropol "Schwer"), opatřeny senzory k průběžnému zaznamenávání teploty a byly pomocí zahřívacích podložek ohřívány v klimatické komoře ("Klimazelle"). Následovalo samovolné ochlazování. Souběžně s měřením byla vytvořena simulace na základě MKP v programu ANSYS CADFEM. Výsledky ze simulace jsou ověřeny a zhodnoceny pomocí dat zjištěných z měření. V dalším kroku jsou stanoveny vlivy tepelných pochodů v železobetonu. Zjištěné výsledky jsou sepsané a s jejich pomocí je odvozeno využití a možné další aplikace.
Statistical Process Control and Reduction of Scrap
Negrová, Stefania ; Blecha, Petr (referee) ; Bednář, Josef (advisor)
The aim of the diploma´s thesis is analysis of the scrap of the chosen process, using the tools of statistical process control and proposal of appropriate containment to reduce the scrap. The thesis describes all seven basic tools of quality and the greatest attention is aimed to Shewart's control charts. One chapter discusses three methods of problem solving in technical practice, while one of the described methods is used in the practical part of the thesis.
Scrap Analysis in Manufacturing Process
Buriánková, Alena ; Blecha, Petr (referee) ; Bednář, Josef (advisor)
The master’s thesis is focused on the reduction of rejection rate in production of plastic bowls with the use of statistic methods. The theoretical part of this thesis describes among others Statistical Process Control, Process capability and types regulatory diagrams. The basis for the practical part is data collection over a certain period of production, from which the percentage of the rejection rate is evaluated. Experiments and corrective actions are designed to improve the process and thereby reduce scrap.
Health and Safety Audit in Heavy Laboratory C1
Zavřel, Patrik ; Blecha, Petr (referee) ; Rozehnalová, Jana (advisor)
The diploma thesis deals with OSH management and related audit. The research handles the requirements of national and international health and safety legislation. The risk analysis and its evaluation are performed. Corrective action is proposed in justified cases.
Risk analysis of operated horizontal milling machine
Mergeščíková, Lenka ; Rozehnalová, Jana (referee) ; Blecha, Petr (advisor)
This bachelor thesis concerns about the risk analysis of the operated console horizontal milling machine produced in 1963. The thesis contains an overview of the valid legislation of the European Union and the Czech Republic concerning occupational safety and health. Subsequently, a review of the current harmonized standards and standards valid in the year of construction is conducted. Another part of the thesis is the identification of hazards and the proposal of preventive measures to reduce risks. In conclusion, acquired knowledge is summarized.
Ergonomic design principles by machine tools
Doležal, David ; Blecha, Radim (referee) ; Blecha, Petr (advisor)
This Bachelor thesis is focused on ergonomics requirements for machine tools designing. Thesis includes descriptions of legislative descriptions of EU and Czech Republic, which are related to the ergonomics. Analysis of ergonomics requirements was performed like a part of the thesis. The main standards are detailly described in the thesis and also are mentioned other related sources, which are related which ergonomics..
Risk analysis of selected types of operated machine tools
Konečný, Antonín ; Rozehnalová, Jana (referee) ; Blecha, Petr (advisor)
Bachelor thesis is focused on risk analysis for boring machine WH 80. Other part is solving literature review of EU regulations and regulations of Czech Republic focused on mentions machinery and health and safety at work. Contains summary of harmonised standards in forces for boring machine. Harmonized standard ČSN EN ISO 12100:2011 was take into consideration during elaborate of risk analysis. Contains summary of hazard at boring machine. For clarity was single hazard classify to right segment. From regulations was mention that parts which are connected to boring machines and work with them. All harmonised standards were described in brief.
Design of a cross table for a machine tool
Bouchal, Tomáš ; Tůma, Jiří (referee) ; Blecha, Petr (advisor)
This choice topic: Design of milling machine cross table belongs at branch machine tool. Cross table is mechanical table, which moved in two axis. Cross table is used exclusively of milling machines. Next use of drilling machines, CNC machines, grinding machines. Bachelor works is divided into a search part in which contains summary cross table on the market. Practical part bachelor works in which contains computational part and designer part. Computational part cross table our help to acquire basic pamaterers for designer parts. Designers part cross table designers to help 3D modelling program Solidworks.

National Repository of Grey Literature : 189 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.