Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stravování rakousko-uherské armády za první světové války pohledem vojáků z českých zemí
Bjaček, Petr ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Pokorná, Magdaléna (oponent)
Tématem předkládané diplomové práce je stravování vojáků rakousko-uherské armády v období první světové války. Cílem bylo uvedené téma uchopit především z perspektivy řadových aktérů - vojáků a poddůstojníků. Práce je strukturována do šesti základních kapitol, ponecháme-li stranou úvod a závěr. První kapitola pojednává o některých psychologických aspektech stravování v tematickém kontextu této práce. Druhá část navazuje výkladem o stravovacích návycích české společnosti na počátku 20. století jako východiska kulturní změny, kterou znamenalo odvedení do armády. Následuje seznámení s vojenským prostředím, přičemž důraz je kladen na sociální a emocionální konotace stravování. Navazující část se zaměřuje na válečnou únavu a bídu, která převrátila žebříček morálních i tržních hodnot a způsobila hlubokou proměnu společnosti. Poslední kapitola srovnává rozdílné přístupy ke zdrojům uvnitř rakousko-uherské armády a porovnává je se stravovacím standardem spojeneckých i nepřátelských armád, přičemž zvláštní zřetel je věnován vlivu na morálku a soudržnost vojáků. Pokud jde o zdroje, práce se opírá především o prameny osobní povahy z provenience českých vojáků společné armády a předlitavské zeměbrany. Práce se tak hlásí k metodám dějin každodennosti, jídla a historické antropologie s nutnými odbočkami z oboru...
Protifašistický bojovník jako socialistický hrdina. Dvojí život Jána Nálepky
Bjaček, Petr ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Michela, Miroslav (oponent)
Fakt slovenské účasti v německém tažení proti SSSR se v obnoveném Československu stal pro konstitující se komunistický režim jedním z nejhorších činů slovenské klerofašistické vlády. Nepříjemná minulost byla překrývána vhodným historickým výkladem a hledáním nových socialistických tradic. Jedním z hmatatelných symbolů této snahy se stal kapitán Ján Nálepka. Levicový intelektuál, učitel a záložní důstojník československé armády byl po vzniku slovenského státu povolán do slovenské armády, za boje proti Maďarsku a Polsku obdržel vyznamenání za statečnost a účastnil se i tažení v SSSR, roku 1943 však zběhnul na stranu sovětských partyzánů a jako velitel československého partyzánského oddílu padl na sklonku téhož roku v boji o město Ovruč. Za svou činnost mezi sovětskými partyzány mu byl posmrtně udělen titul Hrdina SSSR. V práci zkoumám koncept a rozsah kultu Jána Nálepky jako socialistického hrdiny a nabízím kritické srovnání se svým vlastním pohledem na osobnost tohoto výrazného symbolu boje proti nacismu. Klíčová slova Ján Nálepka, Slovensko, druhá světová válka, socialistický hrdina, propaganda

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.