National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Matematický model
EKO-KOM, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Bielan, Petr ; Balner, Petr
Předložený model vznikl jako nástroj pro zpřístupnění a propojení výsledků jednotlivých zpracovaných podprojektů VaV s možností jejich využití při navrhování a hodnocení systémů nakládání s komunálními odpady. Model pracuje na úrovni svozových oblastí, která si musí uživatel sám nadefinovat. Většina výpočtů probíhá na úrovni svozové oblasti, avšak primární výpočty, jako je produkce a skladba odpadu a výpočty dopravních vzdáleností probíhají na úrovni jednotlivých obcí přiřazených do svozových oblastí. Model byl prověřen na dvou svozových oblastech, a to v oblasti, kde převažovala vesnická zástavba (svozová oblast Studénka) a v Ostravě.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Matematický model
EKO-KOM, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Bielan, Petr ; Balner, Petr
Matematický model na optimalizaci nakládání s komunálními odpady: Analýza modelového řešení. Vymezení působnosti modelu. Uživatelé modelu. Vstupy modelu. Definování výstupů modelu. Blokové analýzy a způsoby jednotlivých výpočtů.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.