Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Caught in the cycle: economic conditions at enrollment and labor market outcomes of college graduates
Bičáková, Alena ; Cortes, G. M. ; Mazza, J.
We find robust evidence that cohorts of graduates who enter college during worse economic\ntimes earn higher average wages than those who enter during better times. This difference is\nnot explained by differences in economic conditions at the time of college graduation, changes\nin _eld of study composition, or changes in selection into occupations or industries. Cohorts\nwho start college in bad times are not more positively selected based on their high-school\noutcomes, but they graduate with higher college grades, and earn higher wages conditional on\ntheir grades. Our results suggest that these cohorts exert more effort during their studies.
The low-skilled in the Czech Republic
Bičáková, Alena ; Kalíšková, Klára
This study provides evidence on the characteristics, labor market conditions, and labor market\noutcomes of the low-skilled in the Czech Republic. It considers the most relevant policies to\nensure the long-term inclusion of the low-skilled in the labor market. We use the standard\ndefinition of the low-skilled as those individuals with primary or lower-secondary education.
Vrána k vráně sedá aneb důležitost oboru studia při výběru partnera
Bičáková, Alena ; Jurajda, Štěpán ; Zapletalová, L.
Výběrové párování, jinými slovy tendence žít s partnerem se stejnou úrovní dosaženého vzdělání, tj. tendence k tzv. vzdělanostní homogamii, je předmětem rozsáhlých výzkumů v sociologii, demografii i ekonomii. Tato studie, která vychází z výzkumného článku Bičáková a Jurajda (2016), zkoumá doposud zcela opomíjený aspekt výběrového párování v dimenzi studijních oborů – míru oborové homogamie. Studie mapuje, do jaké míry jsou v jednotlivých zemích EU páry tvořeny lidmi, vystudovanými ve stejném oboru.
Essays on Public Policies and Female Labor Supply
Kalíšková, Klára ; Pokorná Bičáková, Alena (vedoucí práce) ; Blundell, Richard (oponent) ; Molina, José Alberto (oponent)
V první kapitole této práce zkoumám dopad společného zdanění manželů na nabídku pracovních sil manželských párů. Zatímco společné zdanění manželů je poměrně rozšířené napříč evropskými zeměmi, analýzy jeho dopadů na nabídku práce jsou velmi vzácné kvůli nedostatku reforem v typu zdanění rodiny. Tato kapitola využívá zavedení společného zdanění v České republice v roce 2005 k odhadu jeho dopadu na nabídku práce manželských párů. Výsledky založené na metodě rozdílu-v-rozdílech a metodě rozdílu-v-rozdílech-v-rozdílech s několika alternativními kontrolními skupinami ukazují, že zavedení společného zdanění vede k poklesu míry zaměstnanosti vdaných žen s dětmi o 3 procentní body. Pokles zaměstnanosti je dvakrát tak velký u žen, které zaznamenaly největší pokles pracovních motivací, tedy u žen s vysokoškolsky vzdělanými manželi. Zavedení společného zdanění neovlivnilo pravděpodobnost zaměstnanosti ženatých mužů s dětmi. Druhá kapitola přispívá k literatuře zabývající se elasticitou nabídky práce žen tím, že zkoumá dopady daňově-dávkových politik na nabídku práce žen na základě mikroekonomických dat z 26 evropských zemí z let 2005 až 2010. Mikrosimulační model EUROMOD je využit k výpočtu ukazatele pracovních motivací - participační daňové sazby, která se pak používá jako hlavní vysvětlující proměnná v...
Career breaks after childbirth: the impact of family leave reforms in the Czech Republic
Bičáková, Alena ; Kalíšková, Klára
The Czech Republic is a country with a strong attachment of women to the labor market, but with one of the longest paid family leaves, which is often followed by a spell of unemployment. Using a difference-in-differences methodology, we study the impact of two reforms of the duration of the parental allowance on the labor market status of mothers 2-7 years after childbirth. While the 1995 reform prolonged the allowance from 3 to 4 years, the 2008 reform allowed some parents to shorten the duration of the allowance to only 2 or 3 years with an equivalent total monetary amount. We find that in response to the 1995 reform, 36% of mothers extended their family leave beyond the 3-year job protection period. The 2008 reform partially reversed this effect. Both reforms also had a considerable impact on post-leave unemployment and inactivity of mothers.
Od mateřství k nezaměstnanosti: postavení žen s malými dětmi na trhu práce
Bičáková, Alena ; Kalíšková, Klára
Dlouhé rodičovské dovolené českých žen znamenají významnou ztrátu lidského kapitálu a přerušení profesního vývoje, vedou ale také k vysokému riziku nezaměstnanosti po návratu na trh práce. V této studii se zabýváme návratem žen s malými dětmi po rodičovské dovolené na trh práce, dokumentujeme vývoj rizika nezaměstnanosti podle věku dítěte a proces, kterým se matky\ns malými dětmi stávají nezaměstnanými. Míra nezaměstnanosti je vysoká především po ukončení rodičovské dovolené, tedy ve věku 3 let dítěte, kdy u žen s maturitním a vyšším vzděláním dosahuje 12 % a u žen bez maturity dokonce 28 %. Ženy se stávají nezaměstnanými často ihned po návratu na trh práce. Téměř 30 % žen s dvouletými a 60 % žen s tříletými dětmi se stává nezaměstnanými bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené. U žen s tříletým dítětem je vznik nezaměstnanosti pravděpodobně způsoben ztrátou nároku na návrat do předchozího zaměstnání. U žen s dětmi mladšími ale vysoký podíl žen nezaměstnaných ihned po rodičovské dovolené zpochybňuje faktickou funkčnost ochranné doby pro návrat do předchozího zaměstnání.
The quiet revolution and the family: gender composition of tertiary education and early fertility patterns
Bičáková, Alena ; Jurajda, Štěpán
It is well known that highly 'female' fields of study in tertiary education are characterized by higher fertility. However, existing work does not disentangle the selection causality nexus. We use variation in gender composition of fields of study implied by the recent expansion of tertiary education in 19 European countries and a difference-in-differences research design, to show that the share of women on study peer groups affects early fertility levels only little.
Selection into labor force and gender unemployment gaps
Bičáková, Alena
This paper sets the groundwork for analysis of the effect of selection into labor force on gender unemployment gaps. We derive the Manski bounds for gender unemployment gaps in 21 EU countries and show that in addition to the positive selection documented in the gender wage gap research, there is also evidence of negative selection into the labor force among women after childbirth. While positive selection of women into the labor force leads to downward bias in gender unemployment gaps, negative selection results in overestimation of gender unemployment gaps.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.