Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proteomová analýza buněčné proliferace a diferenciace na modelech nervových kmenových buněk a nádorových buněk
Skalníková, Helena ; Kovářová, Hana (vedoucí práce) ; Anděrová, Miroslava (oponent) ; Bezouška, Karel (oponent)
6 ZÁVĚR 27 6 ZÁVĚR U nervových kmenových buněk byly pomocí dvojrozměrné gelové elektroforézy a následné hmotnostní spektrometrie identifikovány konstitutivně syntetizované proteiny v 66 proteinových skvrnách. Nejčastěji byly zastoupeny proteiny účastnící se metabolismu a úprav RNA a proteinů, následované cytoskeletárními proteiny a anexiny, metabolickými proteiny a enzymy, proteiny účastnící se tvorby energie, obrany buňky a buněčných signalizací. Bylo identifikováno 16 proteinů, jejichž hladina se statisticky významně měnila během diferenciace nervových kmenových buněk do nervových buněk. Zvýšení hladiny α- B crystallinu, hnRNP A1 a hnRNP A2/B1 a jejich lokalizace v nervových buňkách byly potvrzeny imunoblotem a imunocytochemií. Pomocí protilátkových mikročipů byly u nervových kmenových buněk detekovány fosforylace signálních proteinů související většinou s buněčnou proliferací (CDK1 a 2, PKC mu, PKCγ, Erk5 a α-B crystallinu) a zvýšená hladina proteinu GRK2. Naopak u diferencovaných buněk byl prokázán nárůst hladiny protein fosfatázy 4 (její katalytické podjednotky), hem-oxygenázy 2, kináz MEK3 a RafB a pro-kaspázy 1 a zvýšená fosforylace 40 kDa substrátu Akt kinázy bohatého na prolin. U nádorových buněk bylo po separaci proteinů systémem ProteomeLabTM PF 2D identifikováno 8 proteinů, jejichž hladina byla...
Protein chemistry and mass spectrometry in biochemical research
Pompach, Petr ; Bezouška, Karel (vedoucí práce) ; Chmelík, Josef (oponent) ; Kovářová, Hana (oponent)
Protein chemistry and mass spectrometry in biochemicul research Petr Pompach Ph. D. Thesis Department of Biochemistry Faculty of Science Charles University Supervisor: Doc. RNDr. Karel Bezouška, CSc. Prague 2006 tEia*iiitg;;tiBiÉ (n OO oO O\ O\ C.l C.l .+ : : : : :ÉGlc.l c.: Ý l.) a z t-r (J Fl E) lra J a U z a Fr tl5 a Fr zr\J) alai P.: ai a - Lr o L d a (|i iť r h t) o() r a a q C) ! - H F (n F íi a o) O a X, o >. C) o .l I +i oL o -O o o l.r U) N z oo - O o I L a Li +i vi ol Ei!t ,ql -l E 3a (n z E F a F z F z U pg ť: šé3; Ei ĚE$áE€EÉEáiz E ÉĚ E Ě s E ; u ; ó =-E5Ě:gd:'i = t Ei giĚg;;:1lV)iĚggĚgEsáEĚi* E Ě=;Éía:š;Éť E É!řěEEEFgg : ií€gáŤÉ5 ž:::š;;i : zi:€ i=ts€ĚiĚišĚÉiš;š5ĚiE.:. = = € .T ŽlĚE g;t$jíigggřEE iuEái E :É€šáĚ g;iÉ{Ě;ítÉÉF€Ě E iĚĚĚi ; š;šš!iiE řě E ši gE ig Ý E giĚE šgig;išiš::gígFĚi+g s E *'suĚšěĚ Ěie *Ěá, uE trE s'' -k*-=a.*:.* g: EPE€'šEEř€9 ěÍ.E ;š e::E;;áe;iÉgřšiE řĚt.E*E$*eE=$[:gř.v :IEF€=áfrE;='2E-ď ?! : g"HEu.:i=ĚE€;ÉE€ř€ Eš,*éEě9t.F;EE.Ě., ťiEEEE*ě:iiEĚgĚ:Éžáx;šš ř 5šEtsť uE.E.= e *n á:; € žEř: € ÉE.: i= ř-g p; i ĚĚ;: € i íEĚ = Hi;2E É*Ě u, Ě y ?' : 6 ě ř ; fij .: .c F=E;-sg&,Ě7Éď€3E€€ -i€E.E =:Í E=bÉ::ň !B:,: E t šáč š 3e = Ě l E ř f L Ei:í:9:*q;€gq3:;:.E: ťšÉI: Ě i ?E Ě ; Éi É.EE E EEE :!rEě45BEE EE.= €Eě íEEra-vĚ=3ň €.E3 iillťlgtššgtgi;g;ggiĚš; iáágá9 $*i;Ě:E; -Eás;t;É$ \o Ěi gi...
Phosphatidylserine and phospholipid scramblase in mast cell signaling
Smrž, Daniel ; Dráber, Petr (vedoucí práce) ; Bezouška, Karel (oponent) ; Šebo, Peter (oponent)
6. CONCLUSIONS 1. We found that mast cell stimulation can induce PS externalization in the absence of secretory response. 2. We identified GPI-APs as molecules whose engagement can induce sustained and reversible non-apoptotic PS externalization. 3. GPI-AP-induced PS externalization was determined as non- apoptotic and distinct from the FceRl-induced PS externalization. 4. The effect of multiple triggering on PS externalization was additive and dependent on a tlpe of stimulus and cells engaged. 5. We identifred PLSCR1 as a molecule that becomes tyrosine phosphorylated in mast cells stimulated through GPI-APs. 6. We found that the PLSCR1 tyrosine phosphorylation is not associated with mast cell secretory response' and with GPI-AP- or FceRl-induced non-apoptotic PS externalization. 7. Using confocal microscopy and electron microscopy visualization of PLSCR1 in the course of mast cell activation we found that PLSCR1: (1) is not co-localized with extemalized PS, (2) is not co- localized with aggregated Thy-l.l or FceR[, and (3) does not form self-aggregates. 8. We děřelóped a modifred one-tube semi-nested PCR-ELISA. The modified assay showed higher sensitivity and specificity than the conventional hybridization-based and a modified semi-nested- based PCR-ELISA. Due to its versatility and robustness, the...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.