Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika použití nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě
Dejneka, Alexandr ; Kubinová, Šárka ; Moravec, J. ; Bezděk, D.
Cílem metodiky je aplikace nízkoteplotního plazmatu ve veterinární léčbě. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k jejich poškození. Metodika předkládá řešení dermatologických problémů s potenciální bakteriální, plísňovou či kvasinkovou kontaminací. Metodu lze použít také k antimikrobiální dekontaminaci a podpoře hojení chronických a nehojících se ran.
Metodika použití nízkoteplotního plazmatu za účelem sterilizace ran
Dejneka, Alexandr ; Kubinová, Šárka ; Moravec, J. ; Bezděk, D.
Cílem metodiky je řešení sterilizace kožního povrchu a ran ve veterinární medicíně pomocí aplikace nízkoteplotního plazmatu. Nízkoteplotní plazma (NTP) má nespecifické antimikrobiální účinky a lze jej bezpečně aplikovat na živé tkáně, aniž by došlo k jejich poškození. Metodika předkládá řešení sterilizace tkání a ran s potenciální bakteriální, plísňovou či kvasinkovou kontaminací. Metodu lze použít také k antimikrobiální dekontaminaci a podpoře hojení chronických a nehojících se ran.
Radarové měření rychlosti sportovních projektilů
Bezděk, David ; Široký, Adam (oponent) ; Maršík, Lukáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která z radarových dat extrahuje informace o rychlostech sportovních projektilů. Nejdříve zde jsou popsány radary, Dopplerův jev a především radar s kontinuální vlnou. Navazuje problematika zpracování radarového signálu, po které lze provést výpočet rychlosti. V další části je popsáno sbírání reálných dat a jejich vyhodnocení. V závěrečné části se nachází shrnutí celé práce, možné využití aplikace a také její možná rozšíření.
Prototyp informačního systému pro exekutorské úřady
Bezděk, Dušan ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací informačního systému pro exekutorské úřady. Úkolem tohoto systému je správa exekučních spisů, jejich subjektů, příslušejících dokumentů, finančních náležitostí a evidence součinností. Systém dále umožňuje komunikaci s datovými schránkami pro odesílání a přijímání pošty a provádí lustraci subjektů v administrativním registru ekonomických subjektů. Navíc implementuje možnost multitenance , díky které je aplikace schopna poskytovat služby více úřadům. Informační systém je realizován jako webová aplikace pod technologií ASP. NET MVC v jazyce C\#. Klientskou stranu aplikace tvoří AngularJS a Bootstrap framework .
Rozšířená realita v mobilech pro lokální vizuální navigaci pro Android
Bezděk, Dušan ; Maršík, Lukáš (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která využívá technik rozšířené reality a slouží jako navigace pro chytré telefony s operačním systémem Android. Navigace je realizována pomocí rozšířené reality, kdy je do obrazu reálného světa vykreslena cesta směřující k požadované adrese. Tento program využívá pro získání mapových dat rozhraní Google directions API a informaci o poloze zařízení poskytují GPS souřadnice. Dokument seznamuje čtenáře s detailním návrhem a realizací aplikace a popisuje vybrané problémy při řešení implementace. Závěr je věnován procesu testování a shrnutí výsledků práce.
Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku
Bezděk, David ; Pustějovský, Pavel (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro zavedení energetického virtuálního bloku pro řízení spotřeby elektrické energie. K vypracování projektové dokumentace bylo využito metod projektového managementu podle IMPA.

Viz též: podobná jména autorů
2 Bezděk, David
2 Bezděk, Dušan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.