National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
The liability of the employee for damage caused to the employer
Bernat, Lukáš ; Štangová, Věra (advisor) ; Brádlerová, Libuše (referee)
The presented thesis, titled "The liability of the employee for damage caused to the employer", has set out to analyse, parse, evaluate legal regulations, point out application problems, to offer a clear and comprehensive interpretation of labour law issues concerning employee liability for damage caused to employer during the course of or in direct association with performing work assignments. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is dedicated to labour law in general, in its capacity as one of the branches within the body of laws of the Czech Republic. The second chapter deals with the concept of liability within the scope of labour law. The third chapter is dedicated to labour law damage liability. The principal issue of the thesis, i.e. the liability of employee for damage caused to employer, is analysed in the fourth chapter. The last (fifth) chapter is dedicated to Slovakia legal regulations in the context of labour law. The thesis also includes an analysis of the institute of unjustified enrichment in labour law, judicial right of moderation, professional indemnity insurance, etc. The conclusion of the thesis provides a brief summary of the most fundamental moments, concepts and institutes characteristic of both special and general liability of employee for damage...
Analýza rakouské teorie hospodářského cyklu z pohledu komplexní ekonomie
Lanzafame, Alessandra ; Bernat, Lukáš (advisor) ; Pavlík, Ján (referee)
This thesis analyzes the Austrian business cycle theory (ABCT) from the Complexity Economics approach. Complexity Economics is an approach which comes from the complexity science. It has started to develop since 1980s' in Santa Fe Institute, the leading institution engaging in the research of complexity. In the thesis I mention the terms which are bound to Complexity Economics, for example emergence, the "bottom-up", self-organization, bounded rationality etc. The evolution of the markets, networks and nonlinear dynamics are included in Complexity Economics as well. Complexity Economics views an economy as a dynamical system which never reaches the equilibrium unlike the Traditional Economics approach which main focus is on the general equilibrium of the economy. Another difference would be the way of modelling economies in which Complexity Economics is leaving the unrealistic assumptions because it utilizes the agent-based simulations which enable to do that. In the thesis I also focus on the similarities between Austrian and Complexity Economics, for example the heterogeneity of the agents or the emergence of the price system. These and others similarities are then applied in the analysis of ABCT which serves as an example of demonstration that Austrian Economics could provide the theoretical framework for Complexity Economics which aspires to become a new paradigm in economics.
Entropic Degeneration of Democracy
Bernat, Lukáš ; Pavlík, Ján (advisor) ; Šalamon, Tomáš (referee)
Democracy is always included in the discourse ?ver the theme of freedom and it is almost always considered an integral part of social order. In this context, it is a balance between freedom and power. Such discourses, however, view democracy as a political ideal and the real applications often run into democratic influences and social barriers of degenerative nature. These barriers leave nothing but the torso under the formal guise of democratic principles. This thesis unravels the influences and barriers that interfere with the application of the ideal of democracy. In this context, the technological development with which the dynamics of both social and political order changes, cannot be ignored. Based on the pieces of information about what kind of threat the degenerative effects of democracy represent, the thesis searches for such attributes, on the basis of which it is possible to construct a model of the entropic degeneration of democracy.
Mass media opportunities in information society
Bernat, Lukáš ; Rosický, Antonín (advisor) ; Pavlíček, Antonín (referee)
V informační společnosti jsou neustále distribuovány informace a zároveň roste poptávka po informaci v nejlepší kvalitě dosažené v co nejnižším čase. Výsostné postavení v distribuci informací mají hromadné sdělovací prostředky, protože v současné informační společnosti je prakticky nemožné se jim vyhnout. Společně s rozvojem informačních technologií se stejně dynamicky rozvijí a vznikají nové sdělovací prostředky. Sdělovací prostředky jsou nedílnou součástí ekonomických a sociálních procesů běžného dne. Tyto jednotlivé druhy sdělovacích prostředků mají silný vliv na jednotlivé subkultury a to s sebou nese svá pozitiva i rizika. Technologický rozvoj rozděluje a spojuje určité společenské vazby v závislosti na formování přístupu k informacím, které masová média šíří. Práce vymezuje pojmy spojené s masovými médii, jako jsou informace a znalost, informační společnost, jazyk a komunikace. Tyto pojmy posléze dává do kontextu dění okolo masových médií a hledá místo v masových médiích, které jim náleží. Kromě těchto pojmů se snaží upozornit na místo v informační společnosti, kde jakožto komunikační kanál jsou masová média. Pojetí masového média je bráno v potaz v nejširší souvislosti kvůli komplexitě vystižení problému. Ze všech vědních disciplín se masovými médii nejvíce zabývá sociologie. Tato práce nahlíží na problematiku z multidisciplinárního nadhledu. Především je to disciplína informatika, která má tolik společného s dynamickým rozvojem technologie a zkoumáním kvality informace. Dále pak nelze opomenout hledisko zmiňované sociologie a hledisko práva a etiky.

See also: similar author names
1 Bernát, Ladislav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.