Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Transition-Metal Complexes with Helical Phosphines.
Beránek, Tomáš ; Žádný, Jaroslav ; Sýkora, Jan ; Storch, Jan
In this work the synthetic pathways were investigated to provide other suitable phosphine derivatives of [6]helicene and their transition metal complexes. Attempts on enantiomeric resolution of prepared helicenes and synthesis of their transition-metal complexes were also done.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Transition-Metal Complexes with Helical Phosphines.
Beránek, Tomáš
This work follows the synthesis of the palladium (II) complex with 9-phosphanyl[7]helicene, where several structural uncertainties were clarified.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Matice česká v moderní době. Vydavatelská aktivita na sklonku 19. století.
Beránek, Tomáš ; Pokorná, Magdaléna (vedoucí práce) ; Štaif, Jiří (oponent)
Bakalářská práce připomíná dlouhou historii Matice české a předpoklady jejího fungování na sklonku 19. století. V centru zájmu je především vydavatelská politika, ale do popředí vystupují také osobnosti určující směřování Matice v tomto období. Práce vychází primárně z bohatého a dosud nepříliš vytěženého archivního fondu Matice české. Na základě studia pramenů a literatury přiblíží ediční řady a jednotlivé významné vydané tisky, zmíní se o financování nakladatelských počinů a objasní redakční práci v Matici. Stranou nezůstává ani Časopis českého Muzea, vydávaný nákladem Matice české. Druhou sférou zájmu je personální obsazení Matice české a činnost jejích vůdčích osobností. Na pozadí historických okolností sleduje proměny Sboru Matice české a důsledků těchto změn na pravidelnou činnost Matice české.
Ruthenium (II) Complexes with 6,7-Diaza[5]phenacene.
Beránek, Tomáš ; Žádný, Jaroslav ; Jakubík, Pavel ; Církva, Vladimír ; Storch, Jan
In this work we focused on preparation of novel bidentate and fully aromatic N,N-ligand and its ruthenium complexes. 6,7-Diaza[5]phenacene (1) was synthetized from 4-bromoisoquinoline by microwave-assisted tandem Hyama-Heck cross coupling reaction3 followed by photocyclization (Scheme 1). With 6,7-diaza[5]phenacene (1) in our hand, we prepared some new ruthenium(II) complexes (e.g. 2) , characterized them from structural point of view and determined some of their electronic and optical properties with regard to their application potential.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vchodové dveře současnosti - parametry a konstrukce
Sedlická, Anežka ; Bomba, Jan (vedoucí práce) ; Beránek, Tomáš (oponent)
Práce se věnuje shrnutí veškerých poznatků týkajících se dřevěných vchodových dveří, jejich rozdělení, parametrům, popisu dveří vyráběných na počátku 20. století a po druhé světové válce a porovnání se současnými trendy nejen z hlediska konstrukčního, ale také estetického a materiálového. Součástí tématu jsou používané druhy zárubní, materiály na jejich výrobu, technické parametry dveří, jako jsou požární bezpečnost, tepelně-izolační a akustické vlastnosti. Práce se detailně věnuje používaným typům kování a těsnění, povrchové úpravě, výplním, u nichž velkými změnami prošla především skla. Zmiňuje rovněž nezanedbatelný význam designu a estetické úlohy dveří v objektu.
Interiérové dveře současnosti - konstrukce a design
Kytka, Tomáš ; Bomba, Jan (vedoucí práce) ; Beránek, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je popsat nejpoužívanější prvky dveří. Práce popisuje jednotlivé druhy zárubní používané v minulém století, až po typy používané v současnosti. Dále práce popisuje dveřní křídla, jejich konstrukci a materiály. Část této práce je věnována také speciálním typům dveří, kování používaného v současnosti a požadavkům na vlastnosti dveří.
Rodinný dům s prodejnou jízdních kol
Beránek, Tomáš ; Stodůlka, Jindřich (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace samostatně stojícího rodinného domu s prodejnou jízdních kol. Prodejna je umístěna v přízemí a dům má také obyvatelné podkroví a suterén s garáží pro dvě auta. Dům je kompletně navržen v systému Velox. Díky tomuto systému je dům energeticky úsporný. Výkresová část byla zpracována v počítačovém programu AutoCAD.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 BERÁNEK, Tomáš
2 Beránek, Tadeáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.