Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj češtiny Andreje Babiše z pohledu osvojování druhého jazyka
Benešovský, Vít ; Valková, Jarmila (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Tématem práce je vývoj češtiny politika a podnikatele slovenského původu Andreje Babiše, jehož projevy se v posledních letech staly součástí veřejného prostoru. Cílem je popsat, jak se Babišův jazyk v čase mění a jak se v něm projevuje interference ze slovenštiny. Hypotézy se zaměřují na chybovost, podíl slovakismů na celkovém počtu chyb, převládající typ chyb a poměr interlingválních a intralingválních problémů. Teoretická část představuje hlavní pojmy z oboru SLA (osvojování druhého jazyka), z jehož poznatků vycházíme při chybové analýze následující v části praktické. Pozornost je věnována také lexikálním, syntaktickým, morfologickým, fonetickým, fonologickým a jiným rozdílům mezi češtinou a slovenštinou, které jsou zdrojem negativního transferu v Babišově češtině. Závěr ukazuje, jak se během šesti let změnily parametry politikova projevu, a nabízí vysvětlení těchto změn.
Ohlas tvorby Khaleda Hosseiniho v amerických a českých periodicích
Benešovský, Vít ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá americkými a českými recenzemi tří románů spisovatele Khaleda Hosseiniho: Lovec draků, Tisíce planoucích sluncí a A hory odpověděly. První kapitola shrnuje hlavní události moderních afghánských dějin, druhá kapitola vymezuje pojmy z oblasti literární kritiky, poslední tři kapitoly se pak věnují srovnání různých recenzí na každý z románů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.