National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Theme "water" in legends of pilgrimage places
BENEŠOVÁ, Marie
The thesis deals with the issues of selected pilgrimage places of the České Budějovice diocese, such as Dobrá Voda near České Budějovice and Dobrá Voda near Nové Hrady. It sees the phenomenon of pilgrimage and the symbolism of water in Sacred Scripture and in Christianity itself. It distinguishes between normative and living religions, with a focus on the person of the Virgin Mary. The private revelation of God's mother was associated with the discovery of a spring of healing water. The work follows the emergence and development of selected pilgrimage places, it also deals with contemporary spiritual life in both places.
Corporate Culture as an Motivation Factor
BENEŠOVÁ, Marie
The objective of this dissertation was to analyze the corporate culture with the help of specification its decisive cultural dimensions and to propose changes leading to the desired state of the corporate culture, which should serve as a motivational factor. This dissertation is divided into two parts. The first part of the dissertation analyzes theoretical knowledge from li-terary sources, which are essential to realizing the significance of the investigated phenomena. The second part con-tains an analysis of the corporate culture as a motivational factor based on the literary sources and then proposes the necessary changes that would lead to the desired state.
Psychosocial Issues of Prostitution
Benešová, Marie ; Marešová, Ladislava (referee) ; Arnoldová, Anna (advisor)
Presented master' s thesis "Psychosocial problems of the prostitution" inquires into specific aspects of this socialy pathological phenomenon. Whole study includes theoretical and practical part. Opening chapters of the theoretical part present the definition of prostitution and the summary of its specifics, moreover they concern the theory of causes of prostitution and its transformation during the history. Following chapters present different forms of prostitution, including the characteristic of some of them, and above all they talk about the psychological and social aspects of causes, which bring a woman to practise the prostitution, about the selfperception of women-prostitute and about her relationship with her partner or family. The work covers also some negative social factors of prostitution such as the spread of venereal deseases or the connection with the organised crime. In addition in includes the possibilities of the government to solve the problem of prostitution and it summarizes the evolution of juridical situation in Czech Republic during the 20th century. Because of actual conditions, which occurred during the work with this clientele, there was not chance of question-form exploration or psychological test. The practical part documents the possibilities of the resocialisation and aid to...
Methodology for selection of tools for mechanical cleaning of dust particles from the paper surface
Benešová, Marie ; Mašková, Ludmila
Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Záměrem bylo vytvořit soubor doporučení k výběru vhodné techniky čištění s ohledem především na rozsah a typ znečištění.
Fulltext: Download fulltextPDF
Corporate Culture in a Chosen Company
BENEŠOVÁ, Marie
The thesis concentrates on characterizing and analyzing the corporate culture in a selected corporation. The dimensions of the corporate culture were acquired by means of the VSM 94 questionnaire and extended by observations. The theoretical part of the work deals with the definition of the notion of corporate culture and its conception from Geert Hofstede point of view. The subsequent case study was realised in the practical part. This part was based on the existing corporate culture of the chosen company. It examined the causes and the current state of the present-day corporate situation.The main aim was to recommend the company the necessary steps to produce and maintain required changes by improving the current practice.
Vliv variability genomu na interakci lidského organismu a životního prostředí - ENVIRONGENOM
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Skorkovský, Jiří ; Benešová, Marie ; Novák, Jiří ; Tabashidze, Nana ; Švecová, Vlasta ; Špátová, Milada ; Solanský, Ivo ; Nováková, Zuzana ; Milcová, Alena ; Líbalová, Helena ; Dejmková, Eva ; Schmutzerová, Jana ; Topinka, Jan ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Brdička, Radim ; Šrám, Radim
Zpráva obsahuje jednotlivé výstupy spojené s realizací projektu (články, přednášky). Je uvedeno zhodnocení znečistění ovzduší v Teplicích, Prachaticích a v Praze za období 1994-2009 a vyhodnocení vztahu mezi znečištěným ovzduším a nemocností předškolních dětí v okrese Teplice a Prachatice. Je připojena zpráva o zdravotním stavu Romů ve sledované oblasti.
Vliv variability genomu na interakci lidského organismu a životního prostředí - ENVIRONGENOM
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Skorkovský, Jiří ; Benešová, Marie ; Novák, Jiří ; Tabashidze, Nana ; Švecová, Vlasta ; Špátová, Milada ; Solanský, Ivo ; Nováková, Zuzana ; Milcová, Alena ; Líbalová, Helena ; Dejmková, Eva ; Schmutzerová, Jana ; Topinka, Jan ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Brdička, Radim ; Šrám, Radim
Zpráva obsahuje jednotlivé výstupy spojené s realizací projektu (články, přednášky). Je uvedeno zhodnocení znečistění ovzduší v Teplicích, Prachaticích a v Praze za období 1994-2009 a vyhodnocení vztahu mezi znečištěným ovzduším a nemocností předškolních dětí v okrese Teplice a Prachatice. Je připojena zpráva o zdravotním stavu Romů ve sledované oblasti.
Vliv variability genomu na interakci lidského organismu a životního prostředí - ENVIRONGENOM
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha ; Skorkovský, Jiří ; Benešová, Marie ; Novák, Jiří ; Tabashidze, Nana ; Švecová, Vlasta ; Špátová, Milada ; Solanský, Ivo ; Nováková, Zuzana ; Milcová, Alena ; Líbalová, Helena ; Dejmková, Eva ; Schmutzerová, Jana ; Topinka, Jan ; Rössner, Pavel ; Dostál, Miroslav ; Brdička, Radim ; Šrám, Radim
Projekt je rozpracován do následujících dílčích cílů: Sledování a analýza nemocnosti (infekční onemocnění horních i dolních dýchacích cest, alergie) vybrané skupiny cca 1000 dětí v modelových okresech Teplice a Prachatice do věku 10 let. , Stanovení PAU-DNA aduktů vzniklých v prenatálním období metodou ELISA u kohorty 1100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození), Stanovení oxidačního poškození DNA v prenatálním období u kohorty 1 100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození), Stanovení genetického polymorfismu čipovou technologií u kohorty 1100 dětí z modelových okresů Teplice a Prachatice (DNA získaná při narození), Zhodnocení vztahu genotypu novorozence k jeho postižení nitroděložní růstovou retardací (IUGR), a pozdější nemocnost těchto dětí s ohledem na stav ovzduší, Studium významu genotypu jedince, ovlivňujiícího interakce se znečištěným ovzduším, vzhledem k nemocnosti sledovaných dětí, Studium specifity skupin genů (metabolických drah) na tvorbu PAU-DNA aduktů a oxidační poškození, Analýza vztahu mezi expozicí PM2.5, k-PAU, PAU-DNA adukty, oxidačním poškozením DNA a genotypem, Zhodnocení významu PAU-DNA aduktů a oxidačního poškození DNA u dětí při narození jako indikátoru genetické zátěže jedince, vliv na nemocnost sledovaných dětí, Zhodnocení vývoje znečištěného ovzduší v Teplicích (AIM ČHMÚ) a Prachaticích (AIM MÚ Prachatice) do r. 2010, Doporučení interpretace získaných výsledků pro potřeby hodnocení rizika a v případě možnosti pro snížení negativních účinků znečištěného ovzduší na zdravotní stav dětí. Zpráva obsahuje především publikované výstupy projektu.
Strategic Analysis of an Enterprise
Maříková, Michaela ; Dvořák, Jiří (advisor) ; Benesova, Marie (referee)
The aim of this thesis is to elaborate a strategic analysis of the enterprise Minesa s.r.o. through external and internal analysis. Based on the results of the analysis to formulate strategy and to suggest possible recommendations for future development of the company.
Strategic Analysis of an Enterprise
Benešová, Marie ; Kovář, František (advisor) ; Dománková, Jana (referee)
The task of my thesis on the topic of "Strategic Analysis of the Enterprise" was based on the analysis of external and internal environment in the firm PROFIL NÁBYTEK, a.s. The goal of this analysis is proposal some advisable strategies for future development of the company. Object of the company is a joinery and business activity. This thesis exploits theoretical knowledges of the special literature. This work deals with terms of strategic management, strategy, process of strategical planning and several types of basic strategies. After a studying of special literature I shortly described the company and then I gave an attention to the mission, an analysis of external and internal environment, enterprise objectives, proposal and analysis of convenient strategies, which should lead to consolidate and strengthen the competitive position of companies examined in the market. Total appreciation and strategy suggestions I made by the help of SWOT Analysis. The thesis gives us more information that may be the basis for further important decision-making and planning development of firm PROFIL NÁBYTEK, a.s.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 BENEŠOVÁ, Marcela
10 BENEŠOVÁ, Marie
9 BENEŠOVÁ, Markéta
12 BENEŠOVÁ, Martina
8 BENEŠOVÁ, Michaela
7 BENEŠOVÁ, Monika
1 Benešová, M.
2 Benešová, Magdaléna
9 Benešová, Markéta
12 Benešová, Martina
8 Benešová, Michaela
2 Benešová, Michala
2 Benešová, Milena
3 Benešová, Miroslava
7 Benešová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.