Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Selective complexation of transition metals ions
Beliš, Marek ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Radionuklidy mědi disponují fyzikálními vlastnostmi vhodnými pro využití v nukleární medicíně. Důležitou součástí jejich přípravy je jejich separace od mateřských prvků, zejména zinku či niklu. Aktuálně využívané metody separace mají své limity, což otvírá prostor pro hledání nových postupů. Částí této práce je příprava jednoduchých iontoměničů a studium jejich selektivity. Další část práce se věnuje optimalizaci syntetických kroků vedoucích k novým bifunkčním ligandům ve formě vhodné pro další navázání na polymerní nosič a tvorbě nové skupiny iontoměničů.
Walks in time-dymanic graph model
Beliš, Marek ; Pangrác, Ondřej (vedoucí práce) ; Hric, Jan (oponent)
Orientační běh s migrujícími kontrolami můžeme reprezentovat grafovým modelem s ohodnocenými vrcholy a orientovanými hranami, kde ohodnocení vrcholů je proměnlivé v čase. Hledání optimální cesty představuje NP-úplný problém, který je v reálnem čase řešitelný jen pomocí omezujících podmínek a heuristik. Program SMIK solver pomocí naimplementovaných heuristik hledá optimální cestu vícero způsoby. V práci najdeme popis problému a algoritmů, programátorskou dokumentaci s popisem metod výpočtu a porovnání výsledků programu s reálnými závody. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Design and synthesis of ligands for selective copper(II) separation
Beliš, Marek ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Smrček, Stanislav (oponent)
Radioizotopy mědi jsou pro své rozmanité fyzikální vlastnosti používány v nukleární medicíně. Součástí přípravy radiofarmak obsahujících měď je separace připravených radionuklidů od nežádoucích prvků, zejména zinku a niklu. Cílem této práce je příprava ligandů se skeletem v podobě lineárního tetraaminu, které by měly být schopny selektivně komplexovat a dekomplexovat měď v závislosti na pH prostředí. Součástí je syntéza těchto ligandů, jejich NMR studie a pozorování disociačních kinetik vzniklých komplexů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Walks in time-dymanic graph model
Beliš, Marek ; Pangrác, Ondřej (vedoucí práce) ; Böhm, Martin (oponent)
Orientační běh s migrujícími kontrolami můžeme reprezentovat grafovým modelem s ohodnocenými vrcholy a orientovanými hranami, kde ohodnocení vrcholů je proměnlivé v čase. Hledání optimální cesty představuje exponenciálně složitý problém, který je v reálnem čase řešitelný jen pomocí omezujících podmínek a heuristik. Program SMIK solver pomocí naimplementovaných heuristik hledá optimální cestu vícero způsoby. V práci najdeme popis problému a algoritmů, programátorskou dokumentaci s popisem metod výpočtu a porovnání výsledků programu s reálnými závody. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Walks in time-dymanic graph model
Beliš, Marek ; Pangrác, Ondřej (vedoucí práce) ; Böhm, Martin (oponent)
Orientační běh s migrujícími kontrolami můžeme reprezentovat grafovým modelem s ohodnocenými vrcholy a orientovanými hranami, kde ohodnocení vrcholů je proměnlivé v čase. Hledání optimální cesty představuje exponenciálně složitý problém, který je v reálnem čase řešitelný jen pomocí omezujících podmínek a heuristik. Program SMIK solver pomocí naimplementovaných heuristik hledá optimální cestu vícero způsoby. V práci najdeme popis problému a algoritmů, programátorskou dokumentaci s popisem metod výpočtu a porovnání výsledků programu s reálnými závody. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.