Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Medieval and modern Crypts on the area of Bohemia, Moravia and Slovakia
Solárová, Petra ; Slivka, Michal (vedoucí práce) ; Bednár, Peter (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá stredovekými a novovekými kryptami na území Čiech, Moravy a Slovenska. Jej cieľom je zhodnotenie skúmaných krýpt, ktoré boli už publikované. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je zhrnutý prehľad bádania a metodika výskumu. Nasledujúce kapitoly sú venované samostatnému vyhodnoteniu krýpt na skúmanom území - správnemu pochopeniu ich významu, architektúry a hrobového inventáru. Treťou časťou je vypracovaný katalóg archeologicky skúmaných krýpt. Kľúčové slová krypta, kostol, pochovávanie, architektúra, truhla
Návrh upravené technologie navíjení kompozitních trubek
Bednár, Peter ; Pinkas, Jan (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na výrobu kompozitních trubek navíjením uhlíkových vláken prosycených v pryskyřičném pojivu a současným plněním přídavným materiálem třetího typu. Také poskytuje popis výrobního zařízení FWMS180 a rovněž všech přídavných zařízení nezbytných k výrobě kompozitů navíjením. V práci je podrobně popsán technologický postup výroby kompozitních trubek na výrobním zařízení FWMS180 a rozebrán způsob plnění přídavným materiálem. Dále jsou uvedeny postupy technologických zkoušek na ohyb a vibrace provedené na trubkách různého materiálového složení, jejich výsledky a porovnání. Práce dokazuje, že přítomnost materiálu třetího typu ve struktuře kompozitních trubek má různý vliv v závislosti na sledované a vyhodnocované vlastnosti.
Probability-based model for network traffic
Bednár, Peter ; Jelínek, Mojmír (oponent) ; Molnár, Karol (vedoucí práce)
This work identifies sevral basic types of traffic in IP networks and describes main characteristics of each type of the basic netowrk service focusing on HTTP and VoIP protocols.
Probability-based model for network traffic
Bednár, Peter ; Jelínek, Mojmír (oponent) ; Molnár, Karol (vedoucí práce)
This work identifies several basic types of traffic in IP networks and describes main features. The basic network services such as HTTP, VoIP and electronic mail are discussed focusing mainly on HTTP and VoIP probability-based models for network traffic which are applied to the software simulation of real network.
Making OpenType fonts with free software
Bednár, Peter ; Mekyska, Jiří (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
In thesis themes of typography and computer font of OpenType format is described in details. At the beginning attention is paid to historical development of typeface, where stress is laid mainly on development of Roman and white letter with their characteristics. Having presented basis of typography work is concentrated on topic of digital font with emphasis on possibilities of OpenType format. Further its characteristics and advantages were listed compared to another formats and it was evaluated as format appropriate also for creating font in education process. Letterspacing and kerning were mentioned between basic graphical modifications in creating fonts. In theoretical part of the thesis they were examined in available programs designed for creating font in OpenType format. Except free available means into summary were included also commercial types due to absence of more advanced instruments and functions with free available applications. In evaluation was found that the most convenient for education is Fontlab Fontographer commercial program, free Type lite and Fontforge indicated for Open-source platform. Practical part of the thesis is focused on two chosen programs for creating main font characteristics. The goal was to detect if it is possible to reach identical results when using both programs. Fontographer program enabled to use wide tool palette dedicated to vector graphic processing by means of Adobe Illustrator similar instrument. In the case of Type lite program there were rather less instruments, what is sufficient for elementary work and familiarization with creating of digital typeface. Freeware shortage is basic absence of kerning, spacing or hinting functions. Comparing program possibilities, it falls that freeware programs based on OS Windows with their functionality are sufficient only for entry level users. The best option within free available programs is Fontforge for OS Linux which supports mentioned typographic functions. Fontographer was recommended for teaching of basic characteristics of OpenType font format. Another goal of the thesis was creating of recommended work procedure for creating basic characteristics of OpenType font for students, that is enclosed at the end of the thesis.
Zpracování podkladů pro návrh objemových a plošných struktur
Bednár, Peter ; Koutecký, Tomáš (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na strukturované díly a jejich využití. Poskytuje stručný přehled o výzkumech, výhodách a nevýhodách nejen strukturovaných dílů, ale i aditivní výroby obecně. Dále popisuje základní principy aditivní výroby a navrhování struktur užitím softwaru Netfabb a jejich aplikaci na různé součásti.

Viz též: podobná jména autorů
1 Bednář, Patrik
6 Bednář, Pavel
9 Bednář, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.