National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Data processing in real-time fMRI neurofeedback
Bečička, Martin ; Slavíček, Tomáš (referee) ; Lamoš, Martin (advisor)
Tato práce se zabývá digitálním filtrováním dat získaných z fMRI neurofeedbacku v reálném čase. Práce analyzuje dosavadní řešení používané v CEITEC MU, se zaměřením na zkrácení prodlení na začátku každého neurofeedback bloku, které je způsobeno digitálním filtrováním. Dosavadní řešení používá, hlavně pro jeho online a vyhlazovací vlastnosti, nelineární Kalmánův filtr. Analýzou 150 průběhu fMRI neurofeedback sezení byla zjištěna dolní hranice, kterou nelineární Kalmánův filtr potřebuje k naučení. Počet potřebných vzorků je významně menši než je nastaveno v dosavadním řešení. Další možnosti zkrácení prodlení byly prozkoumány a klouzavý průměrovací filtr byl vybrán jako optimální kompromis mezi dobou prodlení, zpoždění filtru a jeho vyhlazovacími vlastnostmi.
Analysis of data obtained from genotyping essays from the real-time PCR
Bečička, Martin ; Čmiel, Vratislav (referee) ; Sekora, Jiří (advisor)
Bachelor thesis is concerned with the visualization of real-time PCR data in MATLAB. Theoretical part of the thesis provides introduction to PCR and real-time PCR, describes tools used for the evaluation of data acquired from real-time PCR and the international format RDML used for the storage of such data. The practical part describes the developed graphical interface.
Project focused on creating company database for effective data processing
Sládková, Iva ; Bečička, Marek (referee) ; Kříž, Jiří (advisor)
This bachelor’s thesis is dealing with the project of a database system for a company running a business in industry. It gives analysis of the company, its requirements for the database and creation of a convenient database structure design. The objective of this work is to design a database that would meet the determined requirements of its users and will facilitate effective processing of data concerning the company’s business activity.
Service Area Marketing Plan
Sládková, Iva ; Bečička, Marek (referee) ; Heralecký, Tomáš (advisor)
The thesis focuses on service area analysis. The most fitted marketing mix for a particular market area and a marketing plan setting for XY Company are aims of the thesis. The company runs education field and service business. The marketing plan and mix should get the company to leading position in the market, using modern marketing tools. In a theoretical part of the thesis the basic issues are specified, the marketing mix and marketing planning are explained in general, including a description of an each marketing mix element and necessary analyses for marketing planning. In a practical part of the thesis the company and its background are defined and the final marketing plan is concluded.
Erosion of agricultural land and its importance for siltation and eutrophication of reservoirs in the Czech Republic
Krása, J. ; Jáchymová, B. ; Bauer, M. ; Dostál, T. ; Rosendorf, P. ; Hejzlar, Josef ; Borovec, Jakub ; Bečička, M.
In 58 large catchments of the Czech Republic (covering ca 35000 km2) the sediment transport processes were assessed. Amount of sediment flux into the streams and reservoirs from agricultural land was estimated. Sediment retention in all reservoirs was considered based on reservoirs‘ outflow. For thousands of small ponds the volumes and outflow had to be estimated based on reservoir areas and specific flow rates in catchments. The distributed approach allowed considering importance of particular agricultural fields for stream silting. The maps of annual sediment flow in all streams were derived. The sediment fluxes cause serious problems not only concerning eutrophication. For example Vltava river watershed up to Slapy dam (12 965 km2) exports 2.34 million tons of sediment by water erosion annually. 626 thousand ton is exported into the streams, and 615 500 t is then deposited in the reservoirs.

See also: similar author names
2 Bečička, Martin
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.