National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Management podniku a daně
Bartoš, Jan Bc. ; Dvořák, Jiří (advisor) ; Zmrhalová, Alena (referee)
DP popisuje vliv daňové zátěže a vliv případných změn daňového systému na konkurenceschopnost podniku. Management podniku řeší vysokou daňovou zátěž třemi způsoby efektivní daňové optimalizace: 1. vyplácení nižších mezd vlastníkům společnosti 2. vyplácení cestovních náhrad namísto zakoupení automobilů do firemního vlastnictví 3. nákup dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně do 40 tisíc Kč.

See also: similar author names
24 BARTOŠ, Jan
8 BARTOŠ, Jiří
3 Bartoš, Jakub
24 Bartoš, Jan
1 Bartoš, Jan Bc.
1 Bartoš, Jaromír
1 Bartoš, Jaroslav
8 Bartoš, Jiří
1 Bartoš, Jonáš
4 Bartoš, Josef
1 Bartoš, Julie