Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium membránových transportních procesů u kvasinek pomocí potenciometrické fluorescenční sondy diS-C3(3)
Bartl, Tomáš ; Gášková, Dana (vedoucí práce) ; Krůšek, Jan (oponent)
Název práce: Studium membránových transportních procesů u kvasinek pomocí potenciometrické fluorescenční sondy diS-C3(3) Autor: Tomáš Bartl Katedra / Ústav: Fyzikální ústav UK Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc., Fyzikální ústav UK Abstrakt: V membránách kvasinek existuje celá řada transportérů. Některé jsou zodpovědné za přísun živin do buněk, jiné za vylučování odpadních a cizorodých látek ven z buněk nebo za transport malých anorganických iontů a protonů přes membránu. V této práci byla studována činnost specifických transportních proteinů, tzv. MDR pump, které jsou zodpovědné za odstraňování cizorodých látek/léků z buněk. Pomocí série mutantních kmenů kvasinek Saccharomyces cerevisiae (AD12, AD1-3 a AD1-8) lišících se zastoupením jednotlivých MDR pump v jejich plazmatické membráně byl zkoumán vliv různých chemických látek na změnu intracelulární koncentrace potenciometrické fluorescenční sondy diS-C3(3), která je aktivně odstraňována z buněk některými z těchto pump. Sledováním účinku glukózy a 2-deoxyglukózy byl prokázán aktivní příspěvek nejenom hlavní MDR pumpy, Pdr5p, ale také dalších pump ke snižování intracelulární koncentrace sondy. Bylo zjištěno, že zatímco glukóza zvyšuje aktivitu těchto pump při odstraňování sondy z cytosolu, přidání 2-deoxyglukózy způsobuje naopak jejich...
Blogy a jejich role v mediální sféře
Bartl, Tomáš ; Šoltys, Otakar (vedoucí práce) ; Křeček, Jan (oponent)
Rigorózní práce pojednává o roli blogů v procesu zprostředkování zpravodajského a odborného tématu v porovnání s ostatními médii. Teoretická část práce přináší popis vývoje blogů a různé definice termínu blog. Blogy jsou následně analyzovány optikou konceptu demokratických médií a demokratizace veřejné sféry. Prostřednictvím principů produsage je diskutována role blogů v porovnání s ostatními médii. Následuje popis principů nových médií a jejich vlivu na podobu blogů. Součástí této části je i souhrn výzkumů zabývajících se blogy, prostřednictvím kterých je vytvořen soubor výzkumných otázek a hypotéz. V praktické části práce je provedena obsahová analýza článků vztahujících se ke dvěma tématům. Jako zpravodajské téma je analyzována medializace problematiky umístění radarové základny na území České republiky v letech 2006 až 2008. Jako odborné téma je zpracováno uvedení nového mikroplatebního nástroje PaySec. Jednotlivá zjištění jsou interpretována s použitím statistického aparátu. Závěr poté pojednává o zobecněných výsledcích a teoretických implikacích provedeného výzkumu.
Využití finančních podpor v zemědělském podniku
BÁRTL, Tomáš
Cílem diplomové práce je analyzovat hospodaření vybraného zemědělského podniku ve vztahu k dostupnosti finančních podpor.
Influencers v prostředí internetu
Bartl, Tomáš ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Šebek, Jiří (oponent)
Systematizace celé problematiky vlivných spotřebitelů na základě rešerše sekundárních zdrojů a analýzy prostředí českého internetu. Výzkum konkrétní situace v oblasti videa ve vysokém rozlišení za použití kvantitativní obsahové analýzy jednotlivých zdrojů vlivných spotřebitelů a jimi používaných sociálních médií.

Viz též: podobná jména autorů
4 BÁRTL, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.