Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 225 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační systém klubu tanečního sportu
Opichal, Tomáš ; Volf, Tomáš (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce řeší problém implementace informačního systému, který by sloužil jako interní systém klubu tanečního sportu. Na základě požadavků na systém byl systém implementován pomocí PHP frameworku CodeIgniter. Mezi funkce systému patří zejména evidence událostí, generování dokladů za lekce nebo stahování potřebných dat ze stránek tanečního svazu. Systém úspěšně prošel základním testováním na skupině potenciálních uživatelů.
Systém pro správu marketingových kampaní na sociální síti Facebook
Stejskalová, Andrea ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat systém pro správu marketingových kampaní na sociální síti Facebook. Tento systém je navržen pro snadnou správu marketingových kampaní stránek služby Facebook přes platformu Messenger a nabízí možnost zpracování výsledků pro stanovení následujících marketingových cílů. Při vývoji tohoto systému byl použit PHP framework Nette. Systém byl navržen na základě požadavků firmy Q2 Interactive, protože na trhu nebylo nalezeno odpovídající existující řešení. Systém bude využíván pro správu kampaní na Facebooku.
Mobilní aplikace pro zajištění sportovních aktivit
Hlipala, Ľuboš ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca popisuje tvorbu mobilnej aplikácie, ktorá má za úlohu osloviť užívateľov so spoločnou záľubou v športe a poskynúť im vhodnú platformu pre zdieľanie tejto záľuby. Naimplementovaný systém pozostávajúci z mobilnej aplikácie pre platformu Android a aplikačného servera špeciálne navrhnutého pre tento systém ďalej vytvára priestor pre vznik novej komunity užívateľov, ktorí medzi sebou zdieľajú informácie o svojich športových aktivitách a vytvárajú nové športové udalosti. V práci budú objasnené postupy a prístupy pri tvorbe tohto systému pomocou AndroidSDK, jazyka Java a MySQLdatabázy.
Mobilní aplikace pro zajištění sportovních tréninků
Dohnalík, Pavel ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci, která umožní plánování tréninkových plánu, sjejich sdílení v týmu a následné vyhodnocování sportovních aktivit, které budou do aplikace zadávany nebo naměřeny. Aplikace je implementována pro operační systém Android. V práci je popsána teorie programování pro mobilní operační systémy. V praktické části je popsán návrh, implementace a testování. Pro implementaci byl využit NativeScript, který je spojením XML a JavaScriptu případně TypeScriptu. Výsledná aplikace umožňuje uživateli vytvářet tréninkové plány a zaznamenávat si sportovní aktivity.
Webové rozhraní pro správu dat
Samek, Jan ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje problematice návrhu a implementaci webové aplikace pro správu dat. Aplikace umožňuje administrátorovi vytvářet a graficky upravovat prezentace datových sestav, které jsou následně prostřednictvím aplikace prezentovány koncovým uživatelům. Aplikace také obsahuje šablonovací podsystém, který zefektivňuje vytváření těchto prezentací. Koncovým uživatelům tento systém poskytuje nástroje pro snadnou organizaci zobrazovaných informací a manipulaci s nimi. Logická část aplikace je implementována v jazyce PHP a pro databázi je využita technologie MySQL. Pro realizaci uživatelského prostředí jsou využity jazyky HTML, CSS a JavaScript.
Webová aplikace pro tvorbu predikcí call centra
Mička, David ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem práce je vytvořit aplikaci pro tvorbu predikcí call centra, která by mohla nahradit stávající řešení predikcí v prostředí firmy Kiwi.com s.r.o. Výsledná aplikace by měla být intuitivnější a snazší na používání než systém Verint, či tabulkové řešení predikcí a zároveň by měla poskytovat dostatečné množství použití pro tvorbu taktických predikcí, díky kterým lze reagovat na nastávající situace a nastavovat reálná očekávání pro management zákaznického centra.
On-line technický deník
Jaroš, Martin ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Práce se zabývá tvorbou webové aplikace, která slouží jako technický deník motorových vozidel. Aplikace umožňuje registraci běžného nebo firemního uživatele, který může přidat libovolný počet vozidel. U firemního účtu má uživatel možnost přiřadit správu vozidla konkretní osobě. Přidaná vozidla disponují možností sledovat vývoj spotřeby a nákladů na údržbu. Dále aplikace umožňuje správu důležitých upozornění týkajících se vozidla, se systémem včasného varování před vypršením expirace.
Informační systém florbalového klubu
Horký, Michal ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro podporu organizace akcí pořádaných florbalovým klubem. Jedná se o webovou aplikaci postavenou na frameworku Flask. Systém umožňuje trenérům získat přehled o účasti hráčů na jednotlivých akcích. Dále jim nabízí možnost graficky si zobrazovat sestavu pro jednotlivé turnaje. Organizátorům umožní jednodušší vedení všech potřebných statistik, které nahradí stávající zapisování do textových souborů. Tyto statistiky budou okamžitě po ukončení turnaje dostupné všem příznivcům ligy.
Mobilní aplikace pro spojení lidí na sportovních akcích
Janoušek, Lukáš ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a vyvinout mobilní aplikaci pro platformu Android a iOS. Jedná se tedy o multi-platformní vývoj nativní aplikace psanou scriptovacím jazykem TypeScript. Mobilní aplikace má za úkol spojovat lidi na akcích sportovního charakteru. Každý sportovec má možnost sportovat v kolektivu na místech, které jsou pro samotného sportovce nová a neznámá. Uživatelé mobilní aplikace se mohou připojovat, vyhledávat a vytvářet sportovní akce na určitém místě. Podrobný postup od návrhu až po testování je uveden v textu této bakalářské práce. Výsledkem práce je volně dostupná aplikace pro užší okruh uživatelů.
Informační systém pro správu projektů
Sysel, Josef ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Práce se zabývá tvorbou webového informačního systému pro správu projektů. Výsledná aplikace by měla pomoci OSVČ nebo menším podnikatelům s organizací práce, času a koordinací lidí, kteří s nimi spolupracují. Systém, umožňuje zákazníkům vytvářet objednávky v podobě nového projektu, k němuž potom administrátor přiřazuje hlavního řešitele, který pak následně rozděluje úkoly mezi jednotlivé řešitele. Nedílnou součástí systému je také možnost online konverzace mezi registrovanými uživateli, kalendář s probíhajícími projekty a úkoly, statistiky odvedené práce a nahrávání soukromých či sdílených souborů. Webová aplikace je implementována v prostředí ASP.NET s využitím Microsoft SQL Serveru a eXpress App Frameworku od společnosti DevExpress.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 225 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.