National Repository of Grey Literature 316 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Infrastructure as Code in Agile Software Development
Hromádka, Vojtěch ; Bartík, Vladimír (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na využívání infrastruktury jako kódu v agilním vývoji software. Rozebírá další obvyklé koncepty, které jsou používány při agilním vývoji mezi které patří DevOps, kontinuální integrace a doručování. Dále je zaměřena na využití cloudu a na porovnávání jednotlivých nástrojů využívaných v infrastruktuře jako kódu. Pro prevenci možných problémů při využívání infrastruktury jako kódu byl navržen software, který má za účel kontrolovat souběžný přístup k vytváření infrastruktury s nástrojem Terraform. S tímto softwarem byly následně provedeny dva experimenty. První experiment demonstruje zdali lze uplatnit navrhovaný pracovní postup se softwarem, druhý experiment demonstruje správnost řešení při souběžném přístupu.
Real-Time Prediction of Football Matches Results
Drankou, Aliaksandr ; Bartík, Vladimír (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
Tato práce se zabývá problematikou predikce výsledků fotbalových zápasů v reálném čase. Skládá se z několika kroků, včetně získání vhodného souboru dat a trénování predikčního modelu. Predikční model je reprezentován dvěma typy neuronových sítí: dopředné a rekurentní, která je představená LSTM. Různé kombinace vstupních parametrů jsou testovány pro dosažení nejlepšího výkonu modelů, včetně dostupných sázkových kurzů. Oba modely dosáhly klasifikační přesnosti přibližně 67,5%, kde dopředná neuronová síť začíná od přesnosti 54% na začátku zápasu a dosahuje přesnosti 93,54% na konci zápasu. Kromě široce používaných metrik, jako je kategorická přesnost, každý model je vyhodnocován v simulovaném sázkovém prostředí.Experimenty v rámci hodnocení sázek ukázaly, že LSTM nemůže konkurovat dopředným neuronovým sítím, jelikož v každém sázkovém běhu skončila LSTM s bilancí nižší než o 90%. Dopředná neuronová síť však dosáhla návratnosti investic ve výši 0,39% při provádění simulace sázení s jednou z testovacích konfigurací. Výsledkem je, že neuronové sítě, zejména dopředné, se ukázaly jako docela úspěšné řešení, pokud jde o předpovídání výsledků fotbalových zápasů v reálném čase. Navíc, dopředná neuronová síť může posloužit jako základ pro úspěšnou strategii sázení.
Multiplatform Photo Organizer
Urmínová, Magdaléna ; Bartík, Vladimír (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením multiplaformnej desktopovej aplikácie na organizáciu a manažment fotografií. Analyzuje požiadavky uživateľov a vysvetluje koncept metadát fotografií. Následne študuje princípy dizajnu použiteľnej multiplatformnej aplikácie a popisuje tri nástroje na multiplatofrmný vyvoj. Predstavuje Electron a popisuje jeho architektúru. Proces implementácie je vysvetlený spolu s vymenovaním použitých nástrojov a knižníc. Vyhodnotenie aplikácie bolo určené na základe uživateľského testovania a~testovania výkonu.
A Complex Solution for Selling Merchandise
Krhovský, Patrik ; Burget, Radek (referee) ; Bartík, Vladimír (advisor)
The aim of this thesis is to analyze, design and implement solution for selling merchandise, which sellers can be used with commonly used hardware, free in basic package and they should be able to handle system setup. As a result, sellers can avoid new operating costs. The system will run as a service on Heroku servers. The front-end and back-end is implemented in JavaScript, front-end also uses React. GraphQL is used for communication between frontend and back-end. The data is stored in the PostgreSQL relational database, but also is used the Redis database, which runs tasks in the background.
Analysis of Mobile Devices Network Communication Data
Abraham, Lukáš ; Bartík, Vladimír (referee) ; Burgetová, Ivana (advisor)
At the beginning, the work describes DNS and SSL/TLS protocols, it mainly deals with communication between devices using these protocols. Then we'll talk about data preprocessing and data cleaning. Furthermore, the thesis deals with basic data mining techniques such as data classification, association rules, information retrieval, regression analysis and cluster analysis. The next chapter we can read something about how to identify mobile devices on the network. We will evaluate data sets that contain collected data from communication between the above mentioned protocols, which will be used in the practical part. After that, we finally get to the design of a system for analyzing network communication data. We will describe the libraries, which we used and the entire system implementation. We will perform a large number of experiments, which we will finally evaluate.
Procedural Generation of Dungeon Type Structures
Šipoš, Marek ; Rychlý, Marek (referee) ; Bartík, Vladimír (advisor)
The main aim of this bachelor thesis was to design and develop a library for procedural generation of dungeons and web application for its practical use. The library offers a configuration interface, output generation according to this configuration and file support. The web application allows the visualization of the obtained input. The implementation was done in Java language.
System for Web Data Source Integration
Kolečkář, David ; Bartík, Vladimír (referee) ; Burget, Radek (advisor)
The thesis aims at designing and implementing a web application that will be used for the integration of web data sources. For data integration, a method using domain model of the target information system was applied. The work describes individual methods used for extracting information from web pages. The text describes the process of designing the architecture of the system including a description of the chosen technologies and tools. The main part of the work is implementation and testing the final web application that is written in Java and Angular framework. The outcome of the work is a web application that will allow its users to define web data sources and save data in the target database.
Large Graph Data Visualisation on the Web
Jarůšek, Tomáš ; Bartík, Vladimír (referee) ; Burget, Radek (advisor)
Graph databases provide a form of data storage that is fundamentally different from a relational model. The goal of this thesis is to visualize the data and determine the maximum volume that current web browsers are able to process at once. For this purpose, an interactive web application was implemented. Data are stored using the RDF (Resource Description Framework) model, which represents them as triples with a form of subject - predicate - object. Communication between this database, which runs on server and client is realized via REST API. The client itself is then implemented in JavaScript. Visualization is performed by using the HTML element canvas and can be done in different ways by applying three specially designed methods: greedy, greedy-swap and force-directed. The resulting boundaries were determined primarily by measuring time complexities of different parts and were heavily influenced by user's goals. If it is necessary to visualize as much data as possible, then 150000 triples were set to be the limiting volume. On the other hand, if the goal is maximum quality and application smoothness, then the limit doesn't exceed a few thousand.
Web Kanban
Furda, Jiří ; Bartík, Vladimír (referee) ; Burget, Radek (advisor)
This bachelor thesis deals with the creation of a web application for project management using the agile Kanban methodology. The application must be implemented according to the requirements of SEACOMP s.r.o., which will use it. The theoretical part of the thesis focuses on the issue of project management and describes the technologies used in the development of the application. The practical part of the thesis contains a description of the application design and specific parts of its implementation. The resulting application was tested by the company's employees and evaluated at the end of the thesis.
Web Service for Creation of Informative Web Pages about Events
Linka, Adam ; Burget, Radek (referee) ; Bartík, Vladimír (advisor)
This bachelor's thesis deals with analyzing technologies of web applications, available development environments, frameworks and last but not least also with designing and developing a web service. Such service provides creation of informational web pages about upcoming private events. The service is implemented in JavaScript. Express framework running in Node.js environment is used on the server-side. MongoDB is used as a database. Client-side is implemented with use of React framework.

National Repository of Grey Literature : 316 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.