Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výroční zpráva Moravské zemské knihovny v Brně 2013
Moravská zemská knihovna v Brně ; Bartáková, Martina
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Moravské zemské knihovny v Brně za rok 2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úspěšné stárnutí: strategie zvládání
Bartáková, Martina ; Doubek, David (vedoucí práce) ; Levínská, Markéta (oponent)
Úspěšné stárnutí: strategie zvládání Abstrakt Cílem práce je prozkoumat strategie stojící v pozadí schopnosti lidí úspěšně zvládat stáří a úkoly, jež tato životní etapa přináší. Teoretickým a metodologickým východiskem je hermeneuticko-narativní přístup. Empirický materiál je tvořen 5 rozhovory sesbíranými metodou narativního interview. Východiskem pro narativní analýzu jsou dvě interpretační perspektivy: Sebeobrazy a Strategie zvládání. Práce navazuje na koncept devátého věku člověka manželů Eriksonových a hledá způsoby, jak úspěšně zvládnout úkoly tohoto životního období. Klíčová slova: úspěšné stárnutí, strategie zvládání, narativní analýza
Devátý věk člověka: narativní analýza autobiografických vyprávění
Bartáková, Martina ; Chrz, Vladimír (vedoucí práce) ; Veselá, Ivana (oponent)
Devátý věk člověka: narativní analýza autobiografických vyprávění Abstrakt Práce chce přispět k porozumění fenoménu stáří v kontextu subjektivního prožívání a interpretace životního příběhu samotnými seniory. Zvoleným teoretickým a metodologickým východiskem je hermeneuticko - narativní přístup. Práce se obsahově zaměřuje na identitu a na způsob její konstrukce prostřednictvím životních příběhů. Empirický materiál tvoří tři autobiografická vyprávění sesbíraná metodou narativního rozhovoru. K narativní analýze vyprávění jsou postupně použity tři různé interpretační perspektivy: Životní témata, Hodnoty a přesvědčení a Sebeobrazy. Výsledky analýzy jsou konfrontovány s konceptem "Devátého věku člověka" od J. M. Eriksonové a E. H. Eriksona. Klíčová slova: narativní analýza, životní příběh, stáří, identita

Viz též: podobná jména autorů
2 Bartáková, Markéta
3 Bartáková, Michaela
2 Bartáková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.