Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Field measurement of natural electromagnetic emissions near the active tectonic and mass-movement fractures in caves
Trčka, T. ; Macků, R. ; Koktavý, P. ; Škarvada, P. ; Baroň, I. ; Stemberk, Josef
Laboratory tests on a wide range of solid materials shoved that the electromagnetic emission (EME) signals are generated during the samples mechanical stress. EME anomalies have been observed also under natural conditions in association to fracture processes, tectonic loading, stress redistribution and crack propagation prior to earthquake or in relation to deep-seated gravitational mass movements. This paper describes a first prototype of the Emission data logger, which was specially developed for the continual EME monitoring in field conditions. Our equipment has been installed and tested in Obir Caves (Austria) at an active tectonic fault. The pilot long-term EME measurement results from this location are also presented in this paper.
Svahové deformace a pseudokras
Baroň, I. ; Klimeš, Jan ; Wagner, J.
Ve sborniku jsou tematicky usporadany prispevky z konference, které jsou zaměřeny na problematiku svahových deformací a pseudokrasu.
Svahové deformace a pseudokras
Baroň, I. ; Klimeš, Jan ; Kašperáková, D.
Ve sborniku jsou tematicky usporadany prispevky z konference, které jsou zaměřeny na problematiku svahových deformací a pseudokrasu.
Svahové deformace a pseudokras
Baroň, I. ; Klimeš, Jan ; Kašperáková, D.
Ve sborniku jsou tematicky usporadany prispevky z konference, které jsou zaměřeny na problematiku svahových deformací a pseudokrasu.
Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
Baroň, I. ; Cílek, Václav ; Kirchner, Karel ; Krejčí, O. ; Melichar, R.
Svahové pohyby představují zejména v území tvořeném flyšovými horninami závažné přírodní riziko. V reliéfu se projevují vznikem často složitých svahových deformací. Analýzou jednotlivých tvarů ve svahových deformacích lze nepřímo zpětně usuzovat na charakter svahových pohybů a jejich možný další vývoj.

Viz též: podobná jména autorů
5 Baroň, I.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.