National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Multi-storey car park
Balhar, Martin ; Balázs, Ivan (referee) ; Sýkora, Karel (advisor)
This thesis deals with design of steel structure multi-storey garage. It is the five-storey steel structure of rectangular plan. The construction is designed for the city of Olomouc. Static calculation is solved by a combination of manual calculation and calculation using software Scia engineer 18. There are the following main load bearing structural elements designed and examined in the structural analysis: truss, purlin, bracing, column, composite beam, joints, foot and anchoring. Thesis includes drawing documentation
Digital divide in Africa and the ways to bridge it
Balhar, Martin ; Slámová, Hana (referee) ; Očko, Petr (advisor)
Cílem bakalářské práce je popsat a zhodnotit digitální propast na černém kontinentu a představit projekty zaměřené na boj s tímto problémem. Úvodní kapitola vymezuje pojem digitální propast, uvádí její příčiny, důsledky a proč je důležité jí překlenout. Dále se práce zaměřuje na situaci v Africe. Představuje některé faktory, které na digitální propast mají vliv a detailněji popisuje vývoj a aktuální situaci v Nigérii a Ugandě. Nejrozsáhlejší kapitola se soustředí na způsoby boje s digitální propastí v rozvojových zemích. Uvádí konkrétní projekty vlád, korporací a neziskových organizací jako je One Laptop per Child, Computers for Africa, Classmate PC, 50x15 nebo O3b Networks.
The storage hall in Olomouc
Balhar, Martin ; Sýkora, Karel (referee) ; Šmak, Milan (advisor)
This thesis deals with design and static assessment umbrella structure warehouse in Manchester. The hall has a footprint of 60x30 rectangular shape. The hall is designed in three variants. Option 1 is lattice girder from steel S355, Option 2 is a solid panel truss of steel S355 and the last option is the lattice truss steel S235. The roof is gabled with a skylight in the middle. Roof slope is 3%. Static analysis calculation is performed in the student version of Scia Engineer 2015.2.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.