Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vztahy centrální banky k bankám obchodním
Kubo, Aleš ; Bakeš, Milan (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Ve své diplomové práci jsem se zabýval problematikou vztahů centrální banky k bankám obchodním. Úvodní část je věnována především výkladu o bankovnímu systému, jenž vytváří prostředí, ve kterém se všechny tyto vztahy odehrávají (lépe řečeno, tyto vztahy jsou součástí bankovního systému). Veškeré vztahy lze pak rozdělit do určitých oblastí. Já jsem se zaměřil na tři oblasti vztahů, které považuji za nejdůležitější. Jedná se o regulaci, dohled a vztahy, ve kterých Česká národní banka vystupuje jako tzv. "banka bank". Tyto tři oblasti tak tvoří jádro mé diplomové práce. Pro doplnění a ilustraci je součástí diplomové práce též příloha. Bez fungujících bank by nebylo dost dobře možné představit si fungující ekonomiku a ekonomický pokrok. Tato závislost je však oboustranná, banky potřebují ke své činnosti fungující ekonomiku. Tak dochází k vzájemnému ovlivňování obou systémů. Banky a další instituce a vzájemné vztahy mezi nimi dohromady vytvářejí bankovní systém. Z toho lze vyvodit závěr, že bankovní systém má dvě navzájem propojené složky - složku institucionální a složku funkční. Jak jsem již uvedl v kapitole o bankovním systému, do institucionální složky bankovního systému spadají jednotlivé banky, členěné podle hlavní náplně činnosti do několika druhů a funkční složka bankovního systému reprezentuje...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.