National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Hrdinové nové Rusi
Shidlovskiy, Kirill ; BERGAN, Ronald (advisor) ; Dolotina, Kamila (referee)
Diplomová práce “Hrdinové nové Rusi: Analýza archetypů postav v díle Alexeje Balabanova“ představuje život a dílo jednoho z nejpozoruhodnějších režisérů nové ruské kinematografie Alexeje Balabanova. Užitím kvalitativní obsahové analýzy pojednává o všech jeho celovečerních filmech, jak těch dokončených, tak i těch nedokončených, a soustředí se na archetypy hrdinů, které režisér/scenárista Balabanov ve svých dílech soustavně využívá. Kromě toho práce rovněž popisuje, jak se tyto archetypy v průběhu času měnily, stejně tak jako se Ruská federace měnila po pádu Sovětského svazu a jak Balabanov sám tyto změny vnímal, ať už ve svém životě či ve svém díle. Zjištěné poznatky práce dále zasazuje do širšího kontextu postaveného na národních, historických a kulturních aspektech tak, aby poskytla pro čistě subjektivní přístup slavného režiséra také ryze objektivní rámec.
The films of Abdellatif Kechiche
Lyubynetska, Anna Nuriya ; BERGAN, Ronald (advisor) ; ANGIOLILLO, Mary Carmel (referee)
Tato diplomová práce zkoumá režijní a scenáristický přístup francouzskotuniského filmaře Abdellatifa Kešiše. V této práci budou probíhá analýza pěti filmů režiséra na základě takových prvků, jako jsou narativní vytvářeni postav. Na základě důkladné studie těchto prvků struktury, témata, vizuální jazyk, práce se zvukem a taky diplomová práce analyzuje stylistické volby, které formuji Abdellatif Kešiš vysvětluje, že nechce, aby jeho filmy "vypadali režijní přístup Kechiche, stejně jako nástroje, které používá k vytvoření nových realistických Kechiche, stejně jako nástroje, které používá k vytvoření nových realistických Kechiche, stejně jako nástroje, které používá k vytvoření nových realistických filmů v současné Francii. Abdellatif Kechiche říká, že nechce, aby jeho filmy vypadaly pouze jako ze života: „Chci, aby zachycovaly skutečný život. Reálný obraz života, to je, co mne zajímá.“ (Romney, 2013) Tato práce analyzuje význam tohoto prohlášení.
Slib a jeho etika
Põhjala, Priit ; PETŘÍČEK, Miroslav (advisor) ; BERGAN, Ronald (referee)
Zvolil jsem si téma etiky ve filmu Slib (1996) tvůrců Jeana-Pierra Dardennea a Luca Dardennea jakožto příkladovou studii užití filozofie, v tomto případě filozofie francouzského filozofa Emmanuela Levinase (1906–1995), a jak jeho filozofie ovlivňuje všechny aspekty vyprávění. Ačkoliv se nejedná o jedinou možnou interpretaci jejich díla, myšlenky Levinase jsou nejvíce relevantní jak pro příběh, tak i pro vyšší intelektuální cíle filmu. Zde je jeho pojem etiky jádrem postav a vyprávění až do bodu, kde se film sám o sobě stává testem pro přijatelnost Levinasovy filozofie, jako myšlenkového experimentu ve filmové podobě. Přijatelnost Levinasovy filozofie zůstává na konci filmu neprokázána. I přes filozofické a vyprávěcí nedostatky je Slib dobrým příkladem užití filozofie ve filmu, v jehož lepších částech se ukazuje síla tohoto přístupu, nicméně v horších částech můžeme vidět nebezpečí, které z tohoto přístupu vychází. V následujících filmech je zřejmé, že se bratři Dardenneové poučili ze svých chyb.
FIilmy Lucrecii Martel
Ortiz Cordero, Edgar Josue ; BERGAN, Ronald (advisor) ; BENDOVÁ, Helena (referee)
Tato práce se zabývá dílem režisérky Lucrecie Martelové, představitelky současného argentinského filmu. Její celovečerní filmy analyzuje z hlediska narativního, auralního, vizuálního a tematického. Martelová tvrdí, že při výstavbě svých filmů užívá principu “vrstvení” narativního a emocionálního obsahu a práce zkoumá, co toto tvrzení skutečně znamená. Pomocí těchto elementů charakterizuje jedinečné autorské kvality Martelové. Zvláštní důraz je kladen na gramatiku filmového jazyka, zvuk a obraz, kterých filmařka užívá ke sdělení relevantních informací o dějové linii a k vytvoření smysluplných metafor. Tato práce přispívá k relativně malému množství anglicky psané literatury o Lucrecii Martelové.
Dualita jako tvůrčí princip ve filmech A. Zulawského
Lenak, Miliana ; BERGAN, Ronald (advisor) ; ROBBIANO, Giovanni Battista (referee)
Filmy kontroverzního polského režiséra Andrzeje Żuławského se v duchu synchronicity měnily rovněž v závislosti na trajektorii jeho osobního života. Užití duality ovšem i přesto zůstalo konzistentním principem jeho uměleckého přístupu, což zároveň přispělo k protichůdným reakcím diváků, jenž byli s jeho filmovou produkcí konfrontováni.
VZESTUP FILMU V IRÁCKÉM KURDISTÁNU
Piper-Burket, Emma Catherine ; LANGEROVÁ, Viera (advisor) ; BERGAN, Ronald (referee)
Kinematografie iráckeho Kurdistánu se objevuje jako rostoucí filmové hnutí od
Stejný příběh vyprávěný odlišně
Viitman, Milena ; ANGIOLILLO, Mary Carmel (advisor) ; BERGAN, Ronald (referee)
K tomu, abych ilustrovala jak se stejný příběh výrazně mění v závislosti na zemi původu, použiji příkladu Abre Los Ojos (Otevři oči, Španělsko, 1997) a jeho remake-u Vanilla Sky (Vanilkové nebe, USA, 2001). Cílem mé práce není dokazování které zpracování je lepší, ale spíše poukazování na skutečnost, že rozdíly jsou důsledkem rozdílné ideologické a kinematografické tradice. Nejprve budu psát o typech nových filmových zpracování, a o tom proč Hollywood předělává evropské filmy. Pak začnu porovnávat hlavní postavy obou filmů a ukáži jak odrážejí sociálně-behaviorální normy dle země původu. Poté budu pokračovat s dalšími kulturními rozdíly, které jsou patrné v jazyce, kinematografii, střihu, hudbě, herectví a režii. Hlavní sociologický, tím pádem i kinematografický rozdíl, který je přítomný ve všech aspektech a sekcích těchto filmů je ten, že zatímco Abre los Ojos se zabývá vnitřním zápasem protagonistů, Vanilla Sky je milostný film. Tento rozdíl v tématu odhaluje mnoho o preferencích v Evropě a v Americe.
Rozmanitost FEMME FATALE ve filmu
Naumovska, Frosina ; ANGIOLILLO, Mary Carmel (advisor) ; BERGAN, Ronald (referee)
Tato práce bude zkoumat rozmanitost filmové postavy zvané "femme fatale", od jejího vzniku na počátku filmu noir přes její vývoj v současné kinematografii. Budu sledovat její vyhled napříč časového horizontu osmdesáti let, odhalím rozmanitost jejích fyzických projevů, jakož i různých taktik používaných ve svém nepřetržitém boji proti mužům. Udělám to na základě analýzy jednoho prototypu femme fatale a následně dalších šest ženských postav, z nichž všichni byli kritiky nazváni "femme fatale", nebo "ďáblovy ženy" v rámci různých filmových žánrů. Tyto postavy jsou LOLA-LOLA z roku 1930 z německého filmu Blue Angel jako typická femme fatale; BABY DOLL z roku 1956 z americké černé komedie stejného jména; VARLA z roku 1965 z amerického filmu Faster, Pussycat! Kill! Kill!; ANNIE WILKES z roku 1990 v americkém thrilleru / hororu Misery; LOLITA z roku 1997 z francouzsko-amerického melodramatu stejného jména; VERA z roku 2007 z ruského dramatu Banishment a LISBETH SALANDE-

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.