Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zajímavosti ze zahraničního obchodu: Zrcadlové srovnání dat zahraničního obchodu České republiky a Rakouska za rok 2013
Bílý, Jan
Zajímavosti ze zahraničního obchodu v teritoriální a zbožové struktuře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Charakterizace vazebných míst na intracelulárních koncích TRPC6 receptoru pro kalmodulin a S100A1
Bílý, Jan ; Teisinger, Jan (vedoucí práce) ; Krůšek, Jan (oponent) ; Pavlíček, Jiří (oponent)
Charakterizace vazebných míst pro kalmodulin a S100A1 na intracelulárních koncích TRPC6 receptoru Skupina TRP (transient receptor potential) iontových kanálů je rozsáhlou třídou membránových receptorů. Součástí této skupiny jsou i kanonické kanály TRPC se sekvencí analogickou TRP kanálům poprvé objevených u octomilky (Drosophila melanogaster). Tyto membránové kanály jsou zapojeny do mnoha fyziologických procesů v různých typech buněk a tkání. TRPC6 je neselektivní kationtový kanál, který řídí intracelulární rovnováhu vápenatých iontů eukaryotických buněk (včetně senzorických a receptorových buněk) jako odpověď na vnější podněty. TRPC6 obsahuje vazebnou doménu CIBR (Calmodulin inositol binding region), který je schopen vázat vápník vázající protein S100A1. Cílem práce je charakterizace vazebného místa CIBR lokalizovaného na C intracelulárním konci TRPC6 pro kalmodulin (CaM) a S100A1. Pomocí bodové mutace byl připravený rozpustný proteinový fragment TRPC6 CT (801-878) se záměrně vyměněnými aminokyselinami. V případě některých vybraných bazických aminokyselin (Arg852, Lys856, Lys859, Arg860 a Arg864) nesoucích pozitivní náboj byl měřením anizotropie fluorescence potvrzen jejich vliv a účast na tvorbě komplexu TRPC6 s CaM i S100A1. Obě interakce jsou závislé na přítomnosti Ca2+ iontů. Homologní model...
Zrcadlové srovnání českých a německých statistik vzájemného obchodu
Heczková, Markéta ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Bílý, Jan (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu zrcadlového srovnání vzájemného obchodu České republiky a Německa. Na základě porovnání metodik zahraničního obchodu obou zkoumaných zemí a provedení následné analýzy jejich zrcadlového srovnání v několika obdobích se zaměřením na vstup ČR do EU a s ním spojený přístupový efekt, byly v jejich zrcadlovém srovnání identifikovány a popsány jednotlivé odchylky. Na efektivní odstranění nalezených odchylek byla navrhnuta řešení tak, aby byl jejich počet v zrcadlovém srovnání států eliminován a data z něj získaná tak měla co nejvyšší vypovídací hodnotu. Systém Single flow a Kvalifikovaný single flow jakožto potenciální řešení pro zjednodušení vykazování v Intrastatu jsou v souvislosti se zrcadlovým srovnáním popsány a diskutovány.
Koučování a jeho přínos pro management firem v České republice
Bílý, Jan ; Campbell, Jan (vedoucí práce) ; Valášek, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na koučování v managementu firem v České republice. Pojem koučink a koučování lidí se v poslední době stalo velmi často skloňovaným slovem. Koučink jako takový umožňuje lidem v sobě odhalit a naplno uvolnit svůj potenciál. Na základě kvalitativního výzkumu byl analyzován přínos koučování pro koučovaného a to z pohledu kouče, zadavatele koučování a samotného koučovaného na základě škál self-ratingu. Dle výsledků je největším přínosem pro koučovaného zejména vyšší samostatnost a zodpovědnost za svoji práci. Z pohledu manažera je koučování efektivní zejména pro lepší komunikace s podřízenými, vyšší otevřenost a možnost lépe a kvalitněji pochválit a ocenit své kolegy a podřízené. V závěrečné části bakalářské práce se hodnotí splnění stanovených cílů.
Vývoj zahraničního obchodu ČR po 2. světové válce
Heczková, Markéta ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Bílý, Jan (oponent)
Tato práce je zaměřena na zkoumání zahraničního obchodu Československa v období 1945 až 1992, resp. 1. 1. 1993. Toto období je vymezené koncem druhé světové války a vznikem samostatné České republiky. Práce zkoumá komoditní i teritoriální strukturu zahraničního obchodu, zabývá se vývojem směnných relací a jejich působením na ekonomiku země a v neposlední řadě sleduje změnu směřování zahraničního obchodu po rozpadu socialistického bloku. Úlohou bakalářské práce je poté zhodnotit obchodní vazby na Německo v tomto období.

Viz též: podobná jména autorů
1 Bílý, Jakub
2 Bílý, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.