Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tafonomické procesy ovlivňující zbarvení tvrdé tkáně během dekompozice těl: vliv kovů
Bártová, Šárka ; Sládek, Vladimír (vedoucí práce) ; Sabolová, Veronika (oponent)
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s procesy, jakými kovy ovlivňují zbarvení kostní tkáně a zubů během dekompozice těla. Bakalářská práce rovněž shrnuje poznatky o důvodech přítomnosti kovů na tělech zemřelých. Jedná se hlavně o kovy, které se do hrobu zemřelého dostaly záměrně a zároveň viditelně ovlivnily změnu zbarvení tvrdé tkáně. Ale zmíněny jsou i případy, kdy se kosti nebo zuby obarvily z důvodu neobvyklého složení půdy. Pozornost je věnována zejména železu (Fe), rtuti (Hg), mědi (Cu). Práce zároveň představuje vhodné a často používané metody výzkumu k analýze barviv. Část textu je věnována i zbarvení kostí a zubů, na které působily kovy během života jednotlivce, a k obarvení tedy nedošlo po smrti (např. kovy ve stravě, léčivech apod.). Zvolené téma nabízí jiný úhel pohledu na ty pohřební rituály, které ve svém důsledku mění přirozené zbarvení tvrdé tkáně. Výsledky výzkumů změny barvy tvrdé tkáně je možné využít například k rekonstrukci pohřebních rituálů a forenzních případů. Některá kovová barviva mohou být i ukazatelem postavení ve společnosti. klíčová slova: tafonomie, forenzní, zbarvení, pohřební rituál, kov
Metodika odchovu vironosné populace mšice střemchové (Rhopalosiphum padi), jako vektoru viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV): metodika pro praxi
Štolcová, Jindra ; Červená, Zuzana ; Bártová, Šárka ; Chrpová, Jana ; Kumar, Jiban
Cílem metodiky je inovovat metody odchovu vironosné populace mšice střemchové (Rhopalosiphum padi), jako vektoru viru žluté zakrslosti ječmene (Barley yellow dwarf virus‐BYDV), pro zajištění umělé inokulace obilnin tímto virovým patogenem. Prezentovaná metodika je modifikací pro tento účel doposud používané metodiky. Předností prezentované metody je její nižší časová náročnost, vyšší rychlost dosažení vysoce početné vironosné populace mšic a účinnější možnost ochrany před predátory mšic.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Spolupráce podniku a personální agentury v procesu získávání a výběru pracovníků
Habáňová, Barbora ; Šikýř, Martin (vedoucí práce) ; Bártová, Šárka (oponent)
Práce je zaměřená na analýzu spolupráce podniku a personální agentury v procesu získávání a výběru pracovníků. Nejprve je charakterizována činnost personálního útvaru (personalistů) a proces získávání a výběru pracovníků z pohledu teorie personální práce. Následně je analyzován proces získávání a výběru pracovníků včetně spolupráce s personální agenturou z pohledu podniku. Nakonec je analyzována spolupráce podniku a personální agentury v procesu získávání a výběru pracovníků z pohledu samotné personální agentury. Práce čerpá z pracovních zkušeností autorky a rozhovoru s pracovníkem personálního útvaru vybraného podniku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.