National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
ROS framework utilization for autonomous mobile robot control system
Vávra, Patrik ; Krejsa, Jiří (referee) ; Appel, Martin (advisor)
Tato práce se zabývá vytvořením lokalizačního a navigačního systému mobilního robota pro vnitřní prostředí pomocí frameworku ROS. Stručně je zde představen projekt, v rámci kterého diplomová práce vznikla, a jeho cíle. V rešeršní části je v krátkosti popsán ROS framework, simulační prostředí Gazebo a senzory, kterými robot disponuje. Následuje vytvoření modelu robota a simulačního prostředí, v němž jsou vyzkoušeny lokalizační, navigační a další rutiny. V experimentální části je provedeno testování senzorů a popsáno využití jejich výstupů. Následně jsou upraveny a otestovány algoritmy ze simulace na reálném robotovi. V závěru jsou popsány vytvořené vzdělávací minihry. Hlavním výstupem této práce je funkční stavový automat, který umožňuje manuální ovládání, zadávání cílů pro navigaci a v případě potřeby zajistí autonomní nabití robota.
Development and implementation of software environment for human-robot communication
Ondryáš, Adam ; Bastl, Michal (referee) ; Appel, Martin (advisor)
This thesis deals with a creation of software interface for communication between a user and a robotic system. State machine with a built-in voice synthesis was made within this work as well as user interface for interaction with a robotic system.
Klasifikace dat v obraze pomocí nástrojů pro strojové učení v jazyce Python
Voronin, Artyom ; Appel, Martin (referee) ; Bastl, Michal (advisor)
This thesis introduces the issue of data classification in the image using tools for machine learning in Python. The aim is to verify the possibilities of overtraining existing models on their own data and evaluating the efficiency and complexity of the entire process. Subsequently, the processing of the achieved results in the form of a demonstration task, image capturing by a web camera and classification of the object in the field of view.
Realization and testing of communication bus between device with OS Android and microcontroller using USB/RS232 converter
Kopčil, Tomáš ; Appel, Martin (referee) ; Brablc, Martin (advisor)
This thesis deals with the communication bus between Android OS-based device and the PIC microcontroller. The theoretical part presents required utilities and developement environments for setting up this communication. The practical part focuses on putting the communication bus into practice and testing its capabilities. Two applications were set up to demonstrate the data transfer: an application providing access to the regulation of motor position and an information display for a segway-type transporter.
Design of fan for electric machines
Švec, Dalibor ; Appel, Martin (referee) ; Vlach, Radek (advisor)
Aim of this bachelor thesis is to program a design calculator for different types of ventilators. Calculator should be able to display design of ventilator, draw characteristics to a graph and show characteristic numbers of ventilator. Calculation is based on characteristic numbers and theory developed especially for ventilators.
Automatic synchronization of projected and scanned images
Šura, Jakub ; Křivánek, Václav (referee) ; Appel, Martin (advisor)
This bachelor’s thesis deals with creating a software solution in MATLAB for automatic synchronization of scanned depth map and projected image capable of working with various RGB-D sensors. The tested sensors are two versions of Microsoft Kinect. Research deals with overviewing and classifying various depth map sensing technologies. It describes the evolution and classification of different technologies, compares their advantages and disadvantages, and presents their examples on current market.
Trackers for stratospheric baloons under the law of Czech Republic
Vejchoda, Ondřej ; Appel, Martin (referee) ; Krejsa, Jiří (advisor)
This bachelor thesis aims to find the best solution for tracking meteorological balloon and legislative requirements required to fly this balloon in Czech republic. The first chapter describes different technologies of tracking devices. The second chapter deals with the legislative requirements. The final chapter deals with selecting of the best tracker for our balloon.
Humanoid robot control
Pozdíšek, David ; Appel, Martin (referee) ; Najman, Jan (advisor)
This bachelor thesis deals with the choice of suitable commercially available small humanoid robot, putting it into operation and testing included sensors. The goal of this thesis is to create of control program using MATLAB, sample tasks and to use wireless communication via Zigbee.
Detekce osob v obraze pomocí Raspberry Pi
Svoboda, Lukáš ; Appel, Martin (referee) ; Matějásko, Michal (advisor)
This thesis describes the detection of people in the image using camera devices with focus on using a Raspberry Pi minicomputer. There were created algorithms processing image data and containing algorithms, which are able to distiguish whether it is incoming or outcoming person. Another role of these softwares is to send data to the ThingSpeak platform, where charts are made from the data. The detectors of people are based on Optical flow and ACF - Aggregate Channel features methods. All software was created in the development environment MATLAB/Simulink.
open source artificial intelligence options
Ostrý, Lubomír ; Kumpán, Pavel (referee) ; Appel, Martin (advisor)
This thesis focuses on open source tools and resources in the field of artificial intelligence, particularly in machine learning. The aim is to analyze current state, possibilities and limitations of work with a set of open source artificial intelligence programs. The first part describes and explains basic terms regarding machine learning, mainly neural networks, their training and use. Following section describes a set of machine learning tools, specifically their main characteristics, compatibility and use. Available sources of open source datasets for neural network training is a topic of another chapter. Lastly an application was created using a selection of described tools displaying their possibilities and use.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.