Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mapování kognitivních funkcí temporopolárních oblastí u pacientů s temporální epilepsií
Amlerová, Jana ; Marusič, Petr (vedoucí práce) ; Mareš, Jan (oponent) ; Klement, Daniel (oponent)
Předkládaná dizertačnín práce se zabývá funkcemi temporopolárních oblastí u pacientů s epilepsií temporálního laloku. Vlastní výzkum se zaměřuje na funkce méně probádané jako je rozpoznání známých tváří a emočního výrazu tváře, sociální kognici a prostorovou orientaci. Testování těchto specifických funkcí není obvykle součástí standardního neuropsychologického vyšetřovacího protokolu, ale jejich porucha může významně ovlivňovat kvalitu života pacientů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
3 Amlerová, Johana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.