National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Risk Assessment and Minimization in OSH in Construction Companies
Albrecht, Daniel ; Beneš, Martin (referee) ; Schüllerová, Barbora (advisor)
This diploma thesis focuses on the evaluation and minimization of risks in the area of occupational health and safety (OSH), specifically on risks in the construction industry. The analysis of the current state evaluates the issue of current OSH from the European and national point of view, defines terms and contains basic principles of safe work with construction machines. The main task of this work is to analyze the risk associated with the performed activity on a model example and propose suitable measures for their minimization including financial evaluation.
Photovoltaic power plants and their design
Albrecht, Daniel ; Walek, Agata (referee) ; Neuwirthová, Ludmila (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá fotovoltaickými elektrárnami a jejich návrhem. Významná část práce se věnuje především technologiím výroby a popisem typů a způsobu výroby jednotlivých druhů fotovoltaických článků. Práce se dále věnuje základním částem fotovoltaické elektrárny, jako jsou solární panely, baterie, regulátory, měniče, optimizery a transformátory. Součástí je také praktická část, pod níž patří kapitoly zabývající se podmínkami pro vhodné umístění elektrárny, dále faktory ovlivňujícími její budoucí energetický výnos a posléze už praktickým popisem jednotlivých komponent a součástí výstavby. Praktická část je ukončena porovnáním dvou již existujících elektráren, jenž jsou majetkem Geen Holding a.s., a kde autor práce popisuje, porovnává a hodnotí technické řešení projektů.

See also: similar author names
2 ALBRECHT, David
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.