Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Katolická mírová hnutí 1948-1968 v Československu s důrazem na osobu Josefa Plojhara
Adamus, Jakub ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Účelem diplomové práce je zmapovat činnost a organizaci katolických mírových hnutí v Československu mezi roky 1948-1968, konkrétně pak tzv. Celostátního mírového výboru, Velehradského výboru a Mírového hnutí katolického duchovenstva a zasadit je do širšího rámce tzv. mírové ideologie. V práci bude kladen důraz na osobu Josefa Plojhara, který stál v čele těchto hnutí a reprezentoval křídlo tzv. vlasteneckých kněží.
Obraz doby - "vlastenecký" kněz Josef Plojhar
Adamus, Jakub ; Činátl, Kamil (vedoucí práce) ; Randák, Jan (oponent)
Cílem bakalářské práce je sepsat biografickou studii života katolického kněze Josefa Plojhara, od jeho narození až do začátku 50. let 20. století. Při psaní této práce budou využívány dosud neznámé pramenné záznamy, částečně bude uplatňována i orální historie vzhledem k nedostatku pramenné základny. Konkrétně se v práci budu zabývat jeho osobním životem, sociální situací jeho rodiny, spornou otázkou jeho poněmčení, kariéry kněze a jeho následný odklon do profánní sféry, léty v koncentračních táborech a léty těsně po roce 1945.

Viz též: podobná jména autorů
2 Adamus, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.