National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Zpracování Realizačního programu ČR pro biodegradabilní odpady se zaměřením na odpady ze zemědělství‚ zahradnictví‚ rybářství‚ myslivosti‚ zpracování dřeva‚ atd
Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha ; Jakeśová, Helena ; Slejška, Antonín ; Mužík, Oldřich ; Kollárová, Mária ; Plíva, Petr ; Abraham, Zdeněk ; Jelínek, Antonín
Rámcová metodika pro nakládání s biodegradabilními odpady. Rozebírá produkci, způsoby nakládání, prevenci, dovoz a vývoz a zařízení pro nakládání s BRO. Dále doporučuje způsoby nakládání s BRO a navrhuje min. standardy, pilotní projekty - využití BRO ze zemědělsky neobhospodařovaných ploch pro zvýšení výkonnosti stávajících bioplynových stanic, využití technologie kompostování na malých hromadách (faremní kompost) pro přeměnu BRO z údržby parků, rekreačních ploch a sportovišť. Poskytuje vzorové příklady nakládání s odpady z ČR a EU.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.