No exact match found for A-RENS, s.r.o., Praha, using A RENS s r o Praha instead...
National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Výzkum využití nízkopotenciálního tepla z tepelných a jaderných elektráren
A-RENS, s.r.o., Praha
Závěrečná zpráva je rozdělena do dvou částí. Díl 1: Výzkum využití nízkopotenciálního tepla z tepelných a jaderných elektráren (využití odpadního tepla hybridním tepelným čerpadlem). Díl 2: Přímé využití nízkopotenciálního tepla do skleníků a rybích farem.
Výzkum využití nízkopotenciálního tepla z tepelných a jaderných elektráren
A-RENS, s.r.o., Praha
Na území ČR se nachází mnoho zdrojů elektřiny a tepla, které produkují značná množství odpadního tepla o nízké teplotě, jen o málo převyšující teplotu okolí. Největšími emitenty odpadního tepla jsou elektrárny ČEZ (uhelné a jaderné). Podle lokalit jde celkem o 13 elektráren.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.