National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Coordinate Systems for GPS
Žváčková, Magdaléna ; Tůma, Jiří (advisor) ; Růžička, Pavel (referee)
V této práci se zabýváme souřadnicemi, které získáváme z GPS, běžně pou- žívanými geodetickými souřadnicemi a tím, jak je mezi sebou převést. Nejprve jsou nalezeny vzorce pro převod z geodetických do kartézských a ty jsou poté řešeny jako soustava rovnic. Na to je použito několik numerických metod. Na zá- kladě toho získáváme návod na to, jak převádět souřadnicové systémy mezi sebou. Dále se v krátkosti seznámíme s principy GPS, jak můžeme Zemi aproximovat a nakonec, jak převést povrch Země do mapy. 1

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.