National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Electronic Circuits Simulation
Žabka, Michal ; Kocina, Filip (referee) ; Šátek, Václav (advisor)
The aim of this bachelor thesis is to introduce the most popular numerical methods for solving differential equation. Following part describe a electronic circuits and simulation programs. First part of this thesis is focused on the Taylor series method computation and its parallel solution. In another chapters, it will be describe the methods for solution of electronic circuits, the process of designing a model of CMOS inverter, CMOS NAND and CMOS NOR. The final part of this thesis is focused on simulation in various simulation programs and evaluation of the effectiveness of individual methods.
Puppet Animator
Mrázová, Martina ; KLOS, Jan (advisor) ; Žabka, Michal (referee)
This master thesis deals with the problematic position of the Czech puppet animator. Based on interviews with two puppet animators, representing the current puppet animation and the last century Golden era, I am trying to figure out how the puppet animator worked in the last century and how he works today. For the current generation I draw from the experience of puppet animator Jan Štencl. For the past generation I draw from the experience of Mr. Jan Klos. I'm trying to clarify what puppet animator has had to know and if these kind of skills varies according to the period in which the animator works/worked. Furthermore, this theoretical work deals with the problems that animators are facing today and how to puppet animators respond to the expansion of 3D technology. In conclusion, I outline the various solutions to the current situation.
Teoretické koncepce a podnikatelské vize ITSM
Vlčková, Denisa ; Benešová, Vlasta (advisor) ; Žabka, Michal (referee)
Práce se zabývá problematikou řízení IT. Předmětem jsou přístupy uplatňující princip IT Governance a IT Service Managementu. Bez povšimnutí nezůstal ani vliv legislativní stránky. Práce klade důraz na praktickou implementaci IT procesů dle ITIL a především pak na možné problémy spojené s implementací.

See also: similar author names
4 ŽABKA, Martin
3 Žabka, Marek
4 Žabka, Martin
3 Žabka, Michael
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.