Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komentovaný překlad vybraných částí "Vegan - Eine ärztliche Empfehlung für die gesündeste Ernährung mit den positiven Auswirkungen auf Klima- und Umweltschutz, Tier- und Menschenrechte.Zuckerbergs Zweifel"; Ernst Walter Henrich, Henrich ProVegan Stiftung, 2016.
Filková, Magdaléna ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je vyhotovení překladu a odborného komentáře. Přeloženy byly vybrané kapitoly z elektronické brožury pod názvem VEGAN - die Gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte, která je dispozici na webové stránce www.provegan.info. Součástí komentáře je překladatelská analýza výchozího textu podle Christiane Nordové, popis metody překladu, překladatelské problémy a jejich řešení a překladatelské posuny. Klíčová slova: překlad, komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské posuny, překladatelské problémy, veganství, zdravá výživa
Komentovaný překlad: Rock-, Pop- und Technomusik und ihre Wirkungen
Němcová, Kateřina ; Šemelík, Martin (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Cílem této práce je vytvořit funkčně ekvivalentní překlad německého textu do českého jazyka a odborně jej okomentovat. Výchozím textem je publikace "Rock-, Pop- und Technomusik und ihre Wirkungen: Eine wissenschaftliche und biblische Untersuchung", kterou napsal německý autor Adolf Graul. Bakalářskou práci tvoří dvě základní části: samotný překlad a odborný komentář, který obsahuje překladatelskou analýzu podle metody Christiane Nord, metodu překladu, překladatelské problémy a překladatelské posuny, které vznikají při překladatelském procesu. Klíčová slova Překlad, analýza překladu, překladatelské problémy, překladatelské posuny, Jiří Levý, hudba, vliv hudby, křesťanská komunita, Bible.
Komentovaný překlad: Architektur ist nämlich ganz einfach. Vybrané kapitoly.
Moravcová, Jana ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Tato bakalářské práce se skládá z překladu vybraných kapitol z knihy Architektur ist nämlich ganz einfach a z připojeného komentáře. Autorem knihy je Christiane Tramitzová a Wolfgang Bachmann. Publikace obsahuje zpracované rozhovory se 33 architekty z německy mluvících zemí. Cílem práce bylo vytvořit funkční a adekvátní překlad doplněný o odborný komentář. V komentáři nejprve analyzuji originál podle modelu Christiane Nordové. V dalších částech se věnuji typologii a řešení překladatelských problémů. Na závěr popisuji posuny, ke kterým došlo, podle typologií Jiřího Levého a Antona Popoviče.
Komentovaný překlad: Bilingualismus in der frühen Kindheit. Vybrané kapitoly: Die bilinguale Sprachentwicklung und deren Voraussetzungen; Der Zweitsprachenerwerb in der frühen Kindheit (Erstspracherwerb, Natürlicher Bilingualismus); Positive und negative (Vor-)Urteile; Die weitere Entwicklung des bilingualen Kindes.
Salzmannová, Lucie ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Cílem této práce je přeložit německý text do českého jazyka a odborně ho okomentovat. Výchozím textem jsou vybrané kapitoly publikace Bilingualismus in der frühen Kindheit z roku 2008. Autorkou této knihy je Kirstin Kannwischerová. Bakalářská práce sestává ze tří částí: překladu, překladatelské analýzy vedené podle metody Christiane Nordové a poslední části, jež se věnuje konkrétním překladatelským problémům v průběhu překladatelského procesu.
Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy "101 Mallorca: Geheimtipps und Top-Ziele"; Jürgen Bungert, Iwanowski, 2013.
Čapková, Andrea ; Mračková Vavroušová, Petra (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá překladem vybraných kapitol z turistického průvodce 101 Mallorca: Geheimtipps und Top-Ziele, jehož autorem je německý novinář Jürgen Bungert. Práce se skládá ze dvou částí - první část tvoří překlad výchozího německého textu do češtiny, druhou část pak odborný komentář k tomuto překladu. Ten sestává nejprve z překladatelské analýzy podle modelu Christiane Nordové, dále se věnuje popisu překladatelské metody a postupů, překladatelským problémům a jejich řešením a nakonec překladatelským posunům podle Jiřího Levého a Antona Popoviče.
Komentovaný překlad: Protestantische Akzente. Predigten und Meditationen. Vybrané kapitoly.
Matoušová, Tereza ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Cílem této práce je vytvořit překlad tří kázání evangelického teologa Gerda Theißena z němčiny do češtiny, jež byla publikována v knize Protestantische Akzente roku 2008. Překlad si klade za cíl vytvořit texty použitelné v bohoslužbách. Ve druhé části práce je pozornost věnována komentáři překladu. Ten se skládá z analýzy výchozích textů podle modelu Christiane Nordové, z popisu metody a cíle překladu, popisu překladatelských problémů a jejich řešení a nakonec klasifikuje překladatelské posuny a změny podle Levého a Popoviče, k nimž při překladu došlo.
Komentovaný překlad: Kapitola Gott z knihy Wer's glaubt, wird selig: Ein Glaubensgespräch zwischen Vater und Sohn. BEDFORD-STROHM, Heinrich a Jonas. Freiburg im Breisgau: KREUZ VERLAG, 2013, s. 7-9 a 27-42.
Kučerová, Kristina ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí - z překladu a odborného komentáře. Jde o překlad předmluvy a prvních dvou kapitol z knihy Wer's glaubt, wird selig od Heinricha a Jonase Bedford-Strohma. Práce si klade za cíl vytvořit funkčně ekvivalentní překlad. Komentář se skládá z překladatelské analýzy podle Christiane Nordové (2009), popisu překladatelské metody, překladatelských problémů a posunů v překladu.
Komentovaný překlad: Das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück - Geschichte und Erinnerung
Bukovská, Karolína ; Žárská, Monika (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Tuto bakalářskou práci tvoří komentovaný překlad tří kapitol z výstavního katalogu Das Frauen- Konzentrationslager Ravensbrück - Geschichte und Erinnerung. Katalog obsahuje texty ze stálé výstavy, jež byla v roce 2013 otevřena na místě bývalého nacistického koncentračního tábora (v dnešním Památníku Ravensbrück). Výstava mapuje historii tohoto ženského tábora i životní podmínky vězeňkyň. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí - překladu vybraných kapitol z němčiny do češtiny a odborného komentáře. Komentář obsahuje analýzu výchozího textu podle modelu německé translatoložky Christiane Nordové, popis překladatelské metody a postupů a typologii překladatelských problémů a posunů. Klíčová slova překlad, překladatelská analýza, překladatelská metoda, překladatelský posun, překladatelský problém, Ravensbrück, koncentrační tábor, nacionální socialismus, druhá světová válka
Komentovaný překlad: Pět vybraných článků ze serveru gesundheit.de
Brožová, Zuzana ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá z překladu pěti vybraných článků ze serveru gesundheit.de a odborného komentáře. Konkrétně se jedná o dva články zaměřené na vysoký krevní tlak, dva na cukrovku a jeden na cholesterol. Komentář obsahuje překladatelskou analýzu založenou na modelu Christiane Nordové. Dále představuje překladatelskou metodu, řešení vybraných problémů a typologii posunů.
Komentovaný překlad: Denken - zu Risiken und Nebenwirkungen.
Getta, Jelizaveta ; Kloudová, Věra (vedoucí práce) ; Žárská, Monika (oponent)
V této bakalářské práci nejprve prezentuji překlad dvou kapitol z knihy Denken - zu Risiken und Nebenwirkungen, jejímž autorem je německý psycholog Manfred Spitzer. V přimykajícím komentáři provádím zevrubnou analýzou originálu dle Christiane Nordové, dále uvádím nejvýraznější a nejdůležitější překladatelské problémy, jež se promítají do překladatelských posunů. Typologii zpracovávám dle Jiřího Levého a Antona Popoviče, v závěru popisuji zvolenou překladatelskou metodu. Hlavním tématem zpracovávané publikace je nervová soustava člověka. Autor tu předkládá nejnovější poznatky z této oblasti, které podává velmi dostupnou a pro širokou veřejnost srozumitelnou formou. První z vybraných kapitol se zabývá rozdíly mezi východním a západním myšlením, ve druhé kapitole autor popisuje pozitivní vlivy dvojjazyčnosti na lidské myšlení. Při překladu v prvé řadě uplatňuji funkční hledisko, jemuž podřizuji i metodu. Vycházím z dialektické souhry věrnosti a volnosti, kde se však věrností nerozumí doslovnost a volností líbivost. Dbám nejen na zachování věcné správnosti textu, ale také formy, která odpovídá populárně-naučnému stylu a je přijatelná pro čtenáře v cílové kultuře. Věcný obsah překladu veřejnosti přinese velmi užitečné, na základě mnoha studií prověřené poznatky, které mnohdy vyvracejí dosavadní mylné představy o...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Žárská, Magdaléna
1 Žárská, Marie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.