Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR
Žáková, Eva ; Dubová, Markéta ; Kraus, Marcel ; Bednář, Pavel ; Návrat, Petr
Metodika popisuje pracovní postup pro mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni. Mapování v kontextu této metodiky znamená analýzu jevů na daném území, konkrétněji pak zjišťování aktuálního stavu a potřeb jednotlivých odvětví v daném místě. Hlavním cílem využití výsledků mapování je vytvoření a implementace strategických podpůrných opatření pro podporu KKP.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Umění a podnikání: Kreativní inkubátory
Mitošinková, Barbora ; SULŽENKO, Jiří (vedoucí práce) ; ŽÁKOVÁ, Eva (oponent)
Nové modely financování kulturních a kreativních projektů jsou intenzivně diskutovaným tématem napříč spektrem všech v kultuře zainteresovaných aktérů: mezi manažery, umělci, studenty, výzkumníky, akademiky, státní správou na všech úrovních, atd. Diplomová práce proto zkoumá téma navazování spolupráce mezi umělci - jednotlivci či institucemi - a sektorem soukromého podnikání. Práce rozebírá možné formy spolupráce (sponzorství, dárcovství, firemní filantropie, propojující platformy, umělecké intervence) a podrobně se věnuje kreativním inkubátorům, jako perspektivní možnosti propojení kulturně-kreativního odvětví a privátní, podnikatelské sféry. Povaha a potenciál tohoto vztahu je následně analyzován na případech vznikajících i již fungujících kreativních inkubátorů v České republice.

Viz též: podobná jména autorů
1 ŽÁKOVÁ, Eva
5 Žáková, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.