Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informovanost pedagogů mateřské školy o rodině dítěte z pohledu rodiny
ŠVARCOVÁ, Hana
Bakalářská práce ?Informovanost pedagogů mateřské školy o rodině dítěte z pohledu rodiny? se zabývá oblastí komunikace mezi rodinou a školou. Teoretická část vymezuje základní pojmy vztahující se k rodině a jejím funkcím, osobnosti pedagoga mateřské školy, odborné kvalifikaci a kompetencím pedagoga mateřské školy, funkcím mateřské školy, druhům sociální komunikace a průběhu komunikace mezi rodinou a mateřskou školou. V praktické části jsou interpretovány výsledky kvantitativního výzkumu. Bylo zvoleno dotazníkové šetření a respondenty byli rodiče dětí navštěvujících některou z vybraných mateřských škol ve znojemském a třebíčském regionu. Výzkumný problém byl definován takto: ?Do jaké míry má být pedagog mateřské školy informován o rodině dítěte, a to z pohledu rodičů dítěte?? Otázky kvantitativního šetření tedy směřovaly především k tomu, co je z pohledu rodičů důležité, aby pedagogové v mateřské škole věděli o rodině dítěte. Dále se vztahovaly ke způsobu komunikace mezi rodiči a mateřskou školou.

Viz též: podobná jména autorů
4 ŠVARCOVÁ, Hana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.