National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení
Štěpánka Borýsková ; Libor Jůn ; Jan Švadlena ; Pavel Scheufler
Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových institucích. Cílem této metodiky je vytvoření metodické příručky pro identifikaci konkrétních historických fotografických technik jakožto nezbytného kroku pro adekvátní ochranu historických fotografií.
Fulltext: Download fulltextPDF
Konzervátorské a restaurátorské postupy pro daguerrotypii a příbuzné fotografické techniky (finální verze). Památkový postup - Npam a jeho ověření v praxi.
Borýsková, Štěpánka ; Hnulíková, Blanka ; Huňková, Anna ; Jůn, Libor ; Lesenská, Lenka ; Petrillo, Sandra M. ; Švadlena, Jan ; Vávrová, Petra
The proposed preservation procedure Conservation and Restoration procedures for daguerreotype and related photographic techniques originated as a research activity carried out under the NAKI programme of the Ministry of Culture of the Czech Republic at the FAMU Department of Photography. Its fundamental principles and results have been examined within the framework of the MA studies of the separate field, the Photography Restoration, at the abovementioned Department. The procedure has been designed for professional conservators and restorers who are actively involved in the area of protection and preservation of photographic materials. This particular case concerned primarily the oldest photographic technique with a practical use – the daguerreotype – and some derived photographic techniques, such as ambrotype, ferrotype and others with similar problems regarding adjustment and framing methods, etc. Many of the presented practices and recommendations acquired more general character and should be applied in a broader frame of the photographic material preservation, and consequently contribute to more efficient care of the cultural heritage of the Czech Republic. The preservation procedure as a theoretical foundation is well applicable for custodians and curators of respective art collections and archival funds, and in addition – due to its origins within the university education – its didactic role is also significant. Together with a parallel research of other certified methodologies, it presents the most comprehensive methodological tool for the protection and preservation of the daguerreotype pictures in the contemporary Czech environment, including the application of the latest experience from abroad.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Metodika revitalizace daguerrotypického procesu
Švadlena, Jan ; Vávrová, Petra
Daguerrotypie je nejstarší prakticky používaný fotografický proces. Z hlediska lidského poznání šlo o významný objev – jednalo se o první zobrazovací metodu založenou na zachycení obrazu předmětu přímo působením světla. Daguerrotypie tak ovlivnila lidskou společnost nejen z hlediska uměleckého, ale také vědeckého a spustila rychlý rozvoj fotografických postupů, materiálů i celého nového oboru. Z toho důvodu lze v depozitářích po celém světě nalézt množství historicky, umělecky i společensky cenných daguerrotypických památek. Pro zajištění kvalitní ochrany daguerrotypií je nutné volit dostatečně prověřené a bezpečné konzervátorské a restaurátorské postupy. Ověření nových památkových postupů i komplexní studium degradace a poškození daguerrotypií vyžaduje vhodné laboratorní vzorky, jejichž povrchová struktura odpovídá jedinečné struktuře daguerrotypického obrazu. Takové vzorky by měly být připravovány postupem, který bude co nejpřesněji odpovídat historickému způsobu přípravy daguerrotypií a bude tak respektovat jejich historickou autenticitu. Pro postupy konzervace a restaurování je třeba porozumět procesu výroby a chemickému složení. Cílem této metodiky je vytvořit praktický a standardizovaný návod pro rekonstrukci daguerrotypického procesu v laboratorních podmínkách za účelem přípravy vzorků, které se z hlediska materiálu a struktury obrazu neliší od historických daguerrotypií.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.