Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rehabilitace strusky
Hanzlíček, T. ; Perná, Ivana ; Šupová, Monika
Příspěvek mapuje historické souvislosti vzniku haldy vysokopecní strusky na Kladně. Dále charakterizuje chemické a mineralogické složení a nabízí vysvětlení odlišného složení spodních aktivních a vrchních neaktivních vrstev. Bylo zjištěno, že pokud struska obsahuje aktivní složky ve formě neuspořádaných gehlenitických podílů, bude možné ji snadno přepracovat pomocí alkalické aktivace v hodnotnou, stabilní a ve vodě nerozpustnou hmotu.
Historický vývoj polních cest se specifikací na Jihočeský region
SUPOVÁ, Monika
Tato diplomová práce se zabývá tématem historického vývoje polních cest s důrazem na Jihočeský region. Důraz byl kladen především na vývojové etapy pozemkových úprav v souvislosti s polními cestami. Hlavním záměrem byla analýza proměny polních cest během různých dějinných etap. Změny ve vývoji polních cest byly vyhodnoceny na konkrétních zájmových územích. Pro účely této práce byly oblastí zkoumání zvoleny dvě zájmové lokality v Jihočeském regionu s odlišnými přírodními podmínkami. Katastrální území Dynín v okrese České Budějovice a katastrální území Křenov u Kájova v okrese Český Krumlov. Pro posouzení historického vývoje byly určeny jednotlivé historické etapy, ve kterých byla cestní síť zachycena a popsána. Tato síť v zájmových územích byla následně porovnána a posouzena dle navržených hodnotících kritérií. Součástí práce bylo vyhodnocení a znázornění změn cestní sítě v jednotlivých historických etapách využitím mapových podkladů prostřednictvím softwarového programu GIS.
Historický vývoj polních cest v ČR
SUPOVÁ, Monika
Tato bakalářská práce se zabývá tématem historického vývoje polních cest v ČR. Pozornost byla věnována především vývojovým etapám pozemkových úprav v souvislosti s polními cestami. Smyslem práce bylo popsání a zhodnocení toho, jak se polní cesty měnily v průběhu těchto jednotlivých etap. Změny ve vývoji polních cest byly řešeny na konkrétním území. Zájmovou lokalitou pro posouzení původního a současného stavu cestní sítě bylo zvoleno katastrální území Svučice v obci Mišovice v okrese Písek v jižních Čechách, kde proběhla komplexní pozemková úprava. Součástí práce bylo vyhodnocení těchto změn využitím mapových podkladů.
Biologicky inspirované nanokompozitní struktury s želatinovými nanovlákny pro regeneraci kostní tkáně
Šupová, Monika ; Hrušková, Daniela ; Sucharda, Zbyněk ; Svobodová, J.
Cílem této práce bylo připravit biologicky inspirovaný kompozitní materiál složený z želatinové matrice, želatinových nanovláken a z nanočástic hydroxyapatitu a ověření vlivu nanovláken na mechanické vlastnosti kompozitu.

Viz též: podobná jména autorů
2 SUPOVÁ, Michaela
3 SUPOVÁ, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.