Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Individuální plánování s uživateli Domu Naděje Milíčov
Lochmanová, Jaroslava ; Šupková, Danuše (oponent) ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce)
osoba. Cílem této práce bylo seznámit čitatele s teoretickými poznatky týkající se cílové skupiny osob bez přístřeší a individuálního plánování. Tyto podklady posloužily jako východisko pro koncipování praktické části, ve které jsem se nastínila proces individuálního plánování s klienty azylového domu občanského sdružení Naděje. Práci slouží jako seznámení zájemců s procesem individuálního plánování v určitém typu zařízení. Dalším provozovatelům může sloužit jako návod pro koncipování pravidel a způsobů uplatňování této činnosti. Nejen, že může navázat na silné stránky procesu, které se podařilo tomuto zařízení aplikovat. Zpracovat může i příležitosti, kterými výše uvedená sociální služba disponuje, a vztáhnout je k vlastnímu provozu. Zároveň se mohou vyhnout stránkám slabým a rizikům, která naopak kvalitu služby snižují. Samotnému středisku bude sloužit tato práce jako návod na zlepšení služby a zároveň příprava pro inspekci kvality sociálních služeb, kterou azylový dům doposud neprošel.
Jsem ten, který je tu pro lidi
Šupková, Danuše
Tato diplomová práce se zabývá sebepojetím pomáhajících pracujících v extrémních životních podmínkách. Hlavní empirický materiál je tvořen dvaceti sedmi autobiografickými rozhovory s těmito výše zmíněnými lidmi. Pro práci s empirickým materiálem využívá autorka nástrojů narativní psychologie. V teoretické části se snaží vysvětlit možnosti narativního přístupu k analýzám autobiografických rozhovorů. Vysvětluje zároveň obsahovou blízkost výpovědí respondentů s filosofickými myšlenkami existencialistů a s psychologií Viktora Frankla a Ericha Fromma. Popis sebepojetí respondentů je založen na kvalitativní analýze autobiografických rozhovorů a písemných výpovědí k těmto rozhovorům s využitím narativního přístupu. Klíčová slova: sebepojetí, extrémní životní podmínky, autobiografický rozhovor, narativní přístup, smysl života Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
1 Šupková, Daniela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.