Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
PANat - proaktivní terapeutická metoda s nafukovacími dlahami Urias dle Margaret Johnstone : aplikace proaktivní terapie v neurorehabilitaci
Šuláková, Kateřina ; Svěcená, Kateřina (oponent) ; Nováková, Olga (vedoucí práce)
PAN - at je pro-aktivní terapeutický přístup využívající nafukovací dlahy a jiné klinické pomůcky, uplatňovaný v rámci neurorehabilitace. Přístup využívá repetitivního tréninku a činností zaměřených na cíl pro obnovení motorických a senzorických funkcí po poškození centrálního nervového systému. Tato bakalářská práce se zabývala popisem přístupu na teoretické úrovni a jeho praktickou aplikací. Na jejich základě byl vytvořen manuál cviků s nafukovacími dlahami Urias, jenž bude k dispozici pacientům Kliniky rehabilitačního lékařství v Praze. Teoretická část vznikla na základě analýzy literatury. Byl vytvořen ucelený text popisující historii přístupu, neurofyziologický podklad, charakteristiku a možnosti jeho využití. Praktická část ověřovala účinky terapie. Výzkumný vzorek tvořilo pět osob po traumatickém poškození mozku nebo cévní mozkové příhodě. Terapie probíhaly průměrně dvakrát týdně. Celková doba praktické aplikace trvala pět týdnů. K získání výsledků terapie byly použity goniometrie, vyšetření citlivosti a modifikovaná Ashworthova škála. Efekt terapie byl zaznamenán ve dvou případových studiích. Výzkum potvrdil účinky PAN - at přístupu charakterizované v dostupné literatuře. Byly zaznamenány pozitivní změny v rozsazích pohybů, v citlivosti, ve svalovém tonu i v kvalitě úchopů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.