Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané gravitační jevy ve vesmíru a jejich přiblížení středoškolákům
Franc, Tomáš ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Randa, Miroslav (oponent) ; Štefl, Vladimír (oponent)
Název práce: Vybrané gravitační jevy ve vesmíru a jejich přiblížení středoškolákům Autor: Mgr. Tomáš Franc Katedra: Astronomický ústav Univerzity Karlovy Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., Astronomický ústav Univerzity Karlovy Abstrakt: V této disertační práci jsme uvedli přehled slapových jevů s jejich vysvětlením, dále jsme objasnili techniku gravitačního manévru s uvedením kon- krétních příkladů jeho použití, vše jsme doplnili množstvím názorných obrázků a 17 animacemi. Vysvětlení jsou na úrovni střední školy, neboť je práce určena právě žákům a učitelům středních škol. Tato část práce tak může sloužit jednak jako pomůcka učitelů při přípravě na výuku, rovněž jako studijní text určený žákům středních škol a dalším zájemcům o danou problematiku. Hlavní částí práce jsou potom výsledky výzkumu provedeného na 13 gymnáziích z celé České republiky. Výzkum, kterého se celkem účastnilo 800 žáků, byl zaměřen na zjiš- tění znalostí žáků o slapových jevech a gravitačním manévru. Výzkum probíhal formou dotazníků. Klíčová slova: gravitace, slapové jevy, gravitační manévr, pedagogický výzkum

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.