Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení vlivu různých variant řešení otopné soustavy na hodnotu bytového domu
Štencl, Roman ; Štantejský, Milan (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem zdroje tepla na hodnotu bytového domu. V úvodu popisuje výpočet tepelných ztrát, druhy otopných soustav, předávacích ploch, zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, způsoby tržního ocenění. Dále jsou vybrány dvě varianty zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro bytový dům Domino. Pro obě varianty jsou navrženy otopné prvky pro pokrytí tepelných zrát domu. Na konci práce je zhodnocení návratnosti dražší varianty na zhotovení, avšak levnější na provoz, zisk při prodeji a výnosnost při pronájmu bytového domu.
Posouzení vhodnosti vybraných metod ocenění rodinných domů v okrese Ústí nad Orlicí s důrazem na občanskou vybavenost
Štantejský, Milan ; Bradáčová, Šárka (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou metod ocenění a jejich vzájemným srovnáním a posouzením vhodnosti. Teoretická část uvádí základní pojmy spojené s oceňováním nemovitostí, rozbor metod ocenění pro nemovitost typu rodinný dům a pojem občanská vybavenost. V praktické části práce je popsáno a oceněno pět rodinných domů v okrese Ústí nad Orlicí. Hlavním cílem této práce je porovnání vlivu dostupnosti služeb na prodejnost rodinných domů a vyhodnocení, která z použitých metod zohledňuje míru občanské vybavenosti nejvýstižněji. Dalším cílem práce je zhodnocení rozdílu ve dvou možných postupech výpočtu venkovních úprav nákladovou metodou dle platného oceňovacího předpisu. Závěrem práce je provedeno srovnání metod ocenění a vyhodnocení nejvhodnější metody.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.