Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
K praktické konzervaci a restaurování fotografických objektů se zaměřením na problematiku uložení
Huňková, Anna ; JŮN, Libor (vedoucí práce) ; BORÝSKOVÁ, Štěpánka (oponent)
Obsahem práce bude zaměření na adjustace fotografických technik: daguerrotypie, ferrotypie, ambrotypie. Studentka se bude zabývat konzervací a restaurováním částí adjustace s přihlédnutím na nejcitlivější médium - a to fotografický obraz. Studentka popíše druhy poškození a navrhne postupy konzervace a restaurování, které se na těchto typech materiálů vyskytují.
Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení
Štěpánka Borýsková ; Libor Jůn ; Jan Švadlena ; Pavel Scheufler
Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových institucích. Cílem této metodiky je vytvoření metodické příručky pro identifikaci konkrétních historických fotografických technik jakožto nezbytného kroku pro adekvátní ochranu historických fotografií.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Preventivní péče, uložení, instalace a ochrana historického fotografického materiálu v různých typech paměťových institucí
Bezděk, Ladislav ; Borýsková, Štěpánka ; Cikrytová, Tereza ; Hozák, Jan ; Hocková, Monika ; Kopecká, Ivana ; Medříková, Petra ; Štanzel, Tomáš ; Vávrová, Petra
Metodika podává základní instrukce jak zacházet s historickým fotografickým materiálem – jak a v jakých klimatických podmínkách jej ukládat, jak s ním manipulovat, aby zabránili jeho degradaci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Konzervátorské a restaurátorské postupy pro daguerrotypii a příbuzné fotografické techniky (finální verze). Památkový postup - Npam a jeho ověření v praxi.
Borýsková, Štěpánka ; Hnulíková, Blanka ; Huňková, Anna ; Jůn, Libor ; Lesenská, Lenka ; Petrillo, Sandra M. ; Švadlena, Jan ; Vávrová, Petra
Navržený památkový postup "Konzervátorské a restaurátorské postupy pro daguerrotypii a příbuzné fotografické techniky" vznikl jako výzkumná aktivita v rámci programu NAKI Ministerstva kultury České republiky a jeho základní principy a výsledky byly ověřeny v rámci výuky magisterského oboru Restaurování fotografie realizovaného na Katedře fotografie FAMU. Postup je určen pro odborně pracující konzervátory a restaurátory, kteří se zabývají problematikou ochrany a péče fotografických materiálů. V tomto případě jde prioritně o nejstarší prakticky využitelnou fotografickou techniku – daguerrotypii, případně o některé další odvozené fotografické techniky (jako např. ambrotypie, ferotypie atd.), kde je možno vysledovat obdobné problémy např. v oblasti použitých adjustací apod. Mnoho uvedených postupů a doporučení má poté obecnější povahu a měly by být aplikovatelné v širším rámci ochrany fotografických materiálů a tak přispět k větší efektivitě aktivit spojených s péčí o kulturní dědictví ČR. Památkový postup je proto jako teoretické východisko rovněž využitelný pro správce a kurátory příslušných sbírek a fondů a díky jeho vzniku mj. v rámci VŠ výuky má rovněž nemalý didaktický rozměr. Společně s paralelně řešenými certifikovanými metodikami se jedná o v současnosti nejkomplexněji zpracovaný materiál k problematice péče o daguerrotypický obraz v českém prostředí a to i s přihlédnutím a využitím nejnovějších zahraničních zkušeností.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Revitalizace daguerreotypického procesu
Ackerman, Jan Luca ; PETERA, Jiří (vedoucí práce) ; BORÝSKOVÁ, Štěpánka (oponent)
Cílem této práce je revitalizovat proces daguerrotypie a navrhnout příslušný manuál k reprodukovatelné přípravě daguerrotypických desek, které by měly následně sloužit pro další aplikovaný výzkum tohoto fotografického materiálu. Daguerrotypie jsou nejstarším, nejméně prostudovaným a velmi složitým systémem fotografického zobrazování. Do dnešního dne neexistuje žádná uznávaná restaurátorská metoda, která by umožňovala uspokojivé odstranění nečistot a produktů koroze, aniž by se zabránilo následné degradaci daguerrotypického obrazu. Mnohé umělecké a historické instituce mají významné fondy zahrnující nezanedbatelný podíl tohoto média. S rostoucím zájmem o fotografii a její historii, lze předpokládat, že daguerrotypie budou častěji potřebovat preventivní péči a kvalifikované restaurátorské ošetření. Tato práce shrnuje historii procesu, problematiku starších i současných konzervátorských opatření a aktuální preventivní péči. V praktické části je navržen způsob přípravy daguerrotypií, které by měly sloužit jako spolehlivý zkušební materiál při testování a studiu restaurátorských a konzervátorských zásahů.
Restaurování skleněných fotografických materiálů
Borýsková, Štěpánka ; Bárta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Čeppan, Michal (oponent) ; Vávrová, Petra (oponent)
souhrn teoretických poznatků o restaurování skleněných fotografických materiálůa jejich aplikace v praxi

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.