Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy
Štěpánek, Ivo ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá volbou optimální strategie firmy. V teoretické části práce je rozebrána problematika hmotného a nehmotného produktu, marketingu a především strategického řízení s důrazem na volbu optimální strategie firmy. V práci jsou představeny základní metody strategické analýzy vnějšího okolí a interních zdrojů a schopností podniku. S využitím těchto poznatků je dále navržen program pro podporu strategického řízení firmy s cílem usnadnit a zpřehlednit dobře strukturovatelné a kvantifikovatelné metody strategické analýzy, na jejichž základě lze definovat a zvolit optimální strategii.
Poloautomatické pořízení rozsáhlé databáze ručně psaných znaků
Štěpánek, Ivo ; Juránek, Roman (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou databáze ručně psaných znaků dále využitelných pro rozpoznávání ručně psaného textu. V teoretické části práce je rozebrána problematika systémů pro rozpoznávání ručně psaného textu a datových sad pro něj využitelných. Praktická část se věnuje předzpracování vstupního dokumentu, segmentaci řádků a slov a následnému rozdělení slov na samostatné znaky. Tyto fáze mohou proběhnout zcela automaticky, ovšem je předpokládán vstup uživatele, který má možnost opravit výstup automatického zpracování. Dále se praktická část věnuje anotaci získaných znaků a vygenerování XML dokumentu s anotací a umístěním jednotlivých znaků ze vstupního text. U vytvořeného systému je vyhodnoceno jeho GUI a uspěšnost automatické segmentace.

Viz též: podobná jména autorů
1 Štěpánek, Ivan
3 Štěpánek, Ivo
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.