Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Posouzení přesnosti a efektivnosti zjišťování dendrometrických parametrů lesního porostu pro plánovací a obchodní účely
Špaček, Václav ; Urbánek, Vilém (vedoucí práce) ; Stolariková, Radka (oponent)
Zaměření práce je na ověření možnosti rychlého sběru velmi přesných dat, které bude možné snadno analyzovat a využít pro plánování a obchodní účely. Pro sběr dat byla vybrána metoda průměrkování naplno a pro analýzu dat byl použit nový software LČRTax, ULT a Sústava polynomů. Zjištěná data stojících porostů byla analyzována s údaji zjištěnými po těžbě. V rámci práce byly použity elektronické přístroje umožňující získání velmi přesných dat. Průměrka Digitech Professional a výškoměr Vertex Laser. Výsledky jsou v závěru konfrontovány se současnou ekonomickou situací.
Kvalifikační požadavky uplatňované v rámci zadávacího řízení
Špaček, Václav ; Skalický, Martin (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá kvalifikačními předpoklady veřejného zadavatele na stavební práce. Jsou zde uvedeny jednotlivé druhy zadávacích řízení, včetně otevřeného, zjednodušeného podlimitního řízení a zakázek malého rozsahu. Dále je vytvořen a rozebrán praktický případ, přičemž nejdůležitější část této práce je stanovit, které kvalifikační předpoklady jsou pro veřejného zadavatele nejdůležitější a které kvalifikační předpoklady je dobré používat.
Technologie zpracování a likvidace neutralizačních kalů z povrchových úprav kovů
ČSUP, o.z. Uranové doly Dolní Rožínka ; Bořecký, Dalibor ; Pall, Milan ; Přikrylová, Jana ; Šťastná, Miroslava ; Špaček, Václav ; Macura, Jan ; Vejnar, Pavel ; Tomášek, Josef ; Neterda, Vladimír
Zpráva obsahuje výsledky laboratorního a poloprovozního ověření technologie zpracování neutralizačních kalů. Je diskutována otázka vzniku neutralizačních kalů, surovin používaných při jejich likvidaci, složení kalů a jejich nebezpečnost. Dále je popsán laboratorní výzkum technologie zpracování bohatých kalů.

Viz též: podobná jména autorů
1 ŠPAČEK, Vladimír
1 Špaček, Vladimír
2 Špaček, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.