Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Degradation Of Epoxy Resins With Various Aditives By Solar Radiation
Škarabelová, Lenka
The aim of the project is to study the fundamentals of chemical and physical properties of dielectric materials with focus on epoxy resins. To learn about possible degradation processes in epoxy resins and the phenomena that cause these processes. Next, to propose a suitable methodology for measuring properties of epoxy resins with different fillers affected by sunlight.
Degradace epoxidových pryskyřic s různými plnivy slunečním zářením
Škarabelová, Lenka ; Novák, Vítězslav (oponent) ; Kazelle, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na prostudování chemických a fyzikálních vlastností dielektrických materiálů se zaměřením na epoxidové pryskyřice. Jsou zde zahrnuty možné vlivy, které mohou ovlivňovat vlastnosti epoxidových pryskyřic, a to jak procesy, které zlepšují vlastnosti polymerů, tak i procesy, které způsobují degradaci materiálu. Další částí práce je pak popis diagnostických metod vhodných pro měření základních elektrických veličin materiálu a návrh vhodné metody pro měření vlastností epoxidových pryskyřic s různými plnivy za ovlivnění vzorků slunečním zářením. V neposlední řadě práce zahrnuje experiment věnovaný degradaci epoxidových pryskyřic s různými plnivy vlivem slunečního záření a vyhodnocení zvoleného experimentu.
Piezoelektřina v technické praxi
Škarabelová, Lenka ; Frk, Martin (oponent) ; Kazelle, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje prostudování principu a možnosti využití piezoelektrického jevu. Jelikož využití piezoelektrického jevu v elektrotechnice je velmi rozsáhlé, hlavní zaměření je tu kladeno na možnosti využití tohoto jevu v oblasti piezoelektrických rezonátorů a ultraakustiky. Dalším bodem této práce je praktické a teoretické seznámení s měřením malých hmotnostních změn pomocí elektrochemických křemenných krystalových mikrovah (EQCM), dále také s ultrazvukovým zařízením od firmy Olympus a ultrazvukovou defektoskopií pro detekci možných necelistvostí v materiálu a jejich vyhodnocení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.